Archiwum: lipiec 2020

Ogłoszenia Parafialne – 26.07.2020 XVII Niedziela Zwykła

1. Trwa czas wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje. Pamiętajmy o pracy rolników podczas żniw, szanujmy ich trud.

2. W naszych modlitwach, pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie wrócą do domu.

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Matki. Podczas pierwszosobotniego nabożeństwa o godz. 17.15 powierzymy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.

4. W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.

5. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

6. Zachęcamy do czytania ?Przewodnika Katolickiego?, który nabyć możemy wychodząc z kościoła. Numer ten jest z dodatkiem ?5 minut z Bogiem?. Skończyliśmy malowanie kościoła. Pragnę podziękować wszystkim za złożone na ten cel ofiary. Dziękuję firmie p. Mariusza Traczyka, a szczególnie pp. Michałowi Bochenowi, Aleksandrowi Nawrot za malowanie kościoła, za złocenie p. Sebastianowi Bugajowi i Wojciechowi Kozłowskiemu, p. Pawłowi Butkowskiemu za wynajęcie podnośnika, wszystkim paniom, które sprzątały kościół na każdą niedzielę i panom, którzy pomagali w zdejmowaniu i zawieszaniu obrazów po remoncie kościoła. Wszystkim mówimy ?Bóg zapłać?.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 29 VII ? św. Marta, siostra Łazarza i Marii.

  • 31 VII ? św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański.

  • 1 VIII ? św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek ? 27.7.
Godz. 18.00 – + Marię Woytynowską

Wtorek ? 28.7.
Godz. 18.00 – + Jana, Marię Harasimowicz, Michała, Monikę Piórko i zmarłych z rodziny

Środa ? 29.7.
Godz. 18.00 ? z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Patrycji i Roberta w 10 rocz. ślubu

Czwartek ? 30.7.
Godz.18.00 – + Kazimierza Zubek

Piątek – 31.7.
Godz. 18.00 – + Adama Rusinka

Sobota – 1.8.
Godz. 15.30 – Msza św. ślubna Joanny i Dominika
Godz. 18.00 – z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Michała w 25 rocz. urodzin

NIEDZIELA ? 2.8.
Godz. 7.30 – + Dariusza Wolnika w 19 rocz. śmierci i zmarłych z rodzin Repków i Wolników
Godz. 11.00 – + Józefa Śliwińskiego w 1 rocz. śmierci
Godz. 17.30 – + Jana Majewskiego w 5 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

Ogłoszenia Parafialne – 19.07.2020 XVI Niedziela Zwykła

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa ? to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.

2. W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.

3. W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.

4. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).

5. Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy i poświęcimy nasze pojazdy mechaniczne w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00. W przyszłą niedzielę zbierać będziemy do puszek ofiary, które przeznaczymy na zakup sprzętu dla misjonarzy.

6. W przyszłą niedzielę wspominamy również świętych Joachima i Annę, rodziców Maryi. Jest to święto patronalne naszej parafii. Uroczysta suma odpustowa o godz. 11.00, którą odprawi i kazanie wygłosi ks. Paweł Rybka. W tym dniu szczególnie pamiętajmy o naszych dziadkach.

7. Zachęcamy do czytania ?Przewodnika Katolickiego?, który możemy kupić wychodząc z kościoła. ? Bóg zapłać? za wszystkie składane ofiary.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 22 VII ? św. Maria Magdalena, uwolniona przez Pana Jezusa od siedmiu złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2), wraz z innymi niewiastami troszczyła się o wędrujących z Nim ludzi; została nazwana Apostołką Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana.

  • 23 VII ? św. Brygida (1303-1373), zakonnica, w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana Pawła II współpatronką Europy.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek ? 20.7.
Godz. 18.00 – + Józefę, Stanisława Deskiewiczów i zmarłych z rodziny

Wtorek ? 21.7.
Godz. 18.00 – + Czesławę z okazji imienin i Sylwestra Spychalskich

Środa ? 22.7.
Godz. 18.00 ? + Bronisławę Krzemkowską w rocz. śmierci oraz zmarłych z rodz. Krzemkowskich i Brzezińskich

Czwartek ? 23.7.
Godz.18.00 – + Annę Nowak w 8 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

Piątek – 24.7.
Godz. 18.00 – + Zdzisława w 12 rocz. śmierci, Władysławę, Ireneusza Olter i zmarłych z rodziny

Sobota – 25.7.
Godz. 18.00 – + Eugenię Zielińską w 9 rocz. śmierci Stanisława, Henryka i Teresę Lauer i zmarłych z rodziny

NIEDZIELA ? 26.7.
Godz. 7.30 – + Zytę, Jana Hass Grzegorza i zmarłych z rodziny
Godz. 11.00 – suma odpustowa za Parafian.
Godz. 17.30 – + Rodziców Annę i Stefana Waźbińskich

Ogłoszenia Parafialne – 12.07.2020 XV Niedziela Zwykła

1. Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel ? Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

2. W czwartek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi ? karmelitów, który wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał Kalinowski.

3. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach.

4. Zachęcam do czytania ?Przewodnika Katolickiego?, który można nabyć wychodząc z kościoła. Dziękujemy za składane ofiary. ?Bóg zapłać?

W tym tygodniu patronują nam:

  • 13 lipca ? Święci Andrzej Świerad (?1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Benedykt (?1033-1037), dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier.

  • 15 lipca ? św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek ? 13.7.
Godz. 18.00 – + Urszulę Szaefer w 1 rocz. śmierci, Witolda i zmarłych z rodziny

Wtorek ? 14.7.
Godz. 18.00 – + Stanisława Pieczyńskiego w 49 rocz. śmierci

Środa ? 15.7.
Godz. 18.00 ? + Tadeusza Grzegorzewskiego w 44 rocz. śmierci, Józefa Hinca, Jana Bellona i zmarłych z rodziny

Czwartek ? 16.7.
Godz.18.00 – + Mariannę z okazji urodzin, Józefa Piotrowskich oraz zmarłych z rodziców, rodzeństwo z obojga stron

Piątek – 17.7.
Godz. 18.00 – + Elżbietę Lica w 12 rocz. śmierci

Sobota – 18.7.
Godz. 16.00 – z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Krystyny i Jerzego Nowickich w 50 rocz. ślubu oraz o błog Boże dla dzieci z rodzinami.
Godz. 18.00 – + Annę i Antoniego Bethke i zmarłych z rodziny

NIEDZIELA ? 19.7.
Godz. 7.30 – + Stanisławę, Franciszka Średzińskich, Rozalię, Filipa, Michała Malok i zmarłych z rodziny
Godz. 11.00 – o zdrowie i błog. Boże dla Leszka w rocz. chrztu św.
Godz. 17.30 – + Grzegorza Pięte

Ogłoszenia Parafialne – 5.07.2020 XIV Niedziela Zwykła

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Jednocześnie informujemy, że od dzisiaj Msze św. w niedzielę sprawowane będą o godz. 7.30, 11,00 i 17.30.

2. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

3. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora ? Módl się i pracuj! ? to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (?997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.

4. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

5. Zachęcamy do czytania ?Przewodnika Katolickiego?, który można nabyć wychodząc z kościoła. Równocześnie informujemy, że od jutra rozpoczynamy malowanie kościoła. Dziękuję pp. Krzysztofowi Pociecha, Józefowi Łuczakowi, Józefowi Lewandowskiemu, Medardowi Jaroch, Marcinowi Mazurek i Dariuszowi Wiatr za uporządkowanie żywopłotu, trawników i przygotowanie kościoła do malowania. Dziękujemy za wszystkie składane ofiary ?Bóg zapłać?.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 6 VII ? bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo ?Echo Afryki? oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.

  • 8 VII ? św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania

  • 11 VII ? św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek ? 6.7.
Godz. 18.00 – + Ludmiłę Jankowiak

Wtorek ? 7.7.
Godz. 18.00 – + Zdzisławę Klunder w 8 rocz. śmierci

Środa ? 8.7.
Godz. 18.00 ? + Annę i Franciszka Jagła, Andrzeja i Elżbietę Marcinkowskich oraz zmarłych z rodziny

Czwartek ? 9.7.
Godz.18.00 – + Alinę Krokowską, Ryszarda Woźniaka i zmarłych z rodziny

Piątek – 10.7.
Godz. 18.00 – + Witolda Wydrę w 4 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

Sobota – 11.7.
Godz. 18.00 – + Teodora Pruszaka w 19 rocz. śmierci, Klarę, Roberta, rodzeństwo i zmarłych z rodziny

NIEDZIELA ? 12.7.
Godz. 7.30 – za Parafian
Godz. 11.00 – z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Małgorzaty i Andrzeja W 35 rocz. ślubu oraz o błog. i miłość dla dzieci
Godz. 17.30 – z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Barbary i Piotra w 35 rocz. ślubu oraz dla dzieci i wnuków