Zakończenie lata na osiedlu Piaski

W czwartek 21.09.2017, w ostatni dzień lata, Rada Osiedla Piaski zaprosiła mieszkańców na spotkanie w siedzibie Rady. Ogłoszone zostały wyniki konkursu na najpiękniejszy ogród. Wyłoniono 10 laureatów, którym wręczono dyplomy i nagrody. Następnie w miłej atmosferze, przy kawie i cieście odbył się recital p. Barbary Kalinowskiej. Tematem piosenek były kwiaty i zakończenie lata. 
Bardzo sympatycznie upłynął czas przy słuchaniu pieśni i też wspólnym śpiewaniu.
Fragment z recitalu 1
Fragment z recitalu 2

Spotkanie biblijne (ósme) „Jak czytać Nowy Testament”

Od października 2016 w parafii odbywają się spotkania biblijne  „Słowo Boże w Słowie Człowieka”, które prowadzi ks. dr Marcin Chrostowski.
W poniedziałek 11 września 2017,  w kaplicy przy kościele  była ósma katecheza pt. „Jak czytać Nowy Testament”. Ksiądz prowadzący zaplanował cykl katechez nt. Nowego Testamentu. Zaproponował wszystkim rozpoczęcie codziennego czytania jednego rozdziału NT, choćby w ramach pacieża, z modlitwą i z czytaniem w taki sposób, aby przeżyć przeczytane treści, znaleźć w nich siebie. Warto to robić z notatkami, przy czym na wszystkie pytania Ks. prowadzący udzieli odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Czytając codziennie jeden rozdział, przeczytamy do czerwca całość.
Nagraną katechezę można posłuchać klikając w poniże linki.
Zapraszamy wszystkich do pogłębiania wiary, dzięki systematycznemu czytaniu NT i wysłuchiwaniu kolejnych interestujących katechez.

Kolejna katecheza będzie 8 października.

„Jak czytać Nowy Testament” cz.1

„Jak czytać Nowy Testament” cz.2

O Spowiedzi Świętej

SPOWIEDŹ – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA Coraz częściej czujemy się bezsilni wobec zła. Pan Bóg mając świadomość takiej bezsilności człowieka niesie mu pomoc w sakramencie pokuty i pojednania, który nazywany jest też przebaczeniem, spowiedzią, nawróceniem. Zrozumieć spowiedź św. to przyjęcie wiary Kościoła, że sakramentu tego, jak zresztą każdego innego, udziela zmartwychwstały Jezus Chrystus, spowiednik – kapłan udzielający rozgrzeszenia jest tylko znakiem i pośrednikiem Bożego działania.

Całość do poczytania o sakramencie spowiedzi świętej: SAKRAMENTY-SPOWIEDŹ

Dla ministrantów: Przewodnik ministranta

Informacja z Duszpasterstwa Żywego Różańca

Otrzymaliśmy informację od Duszpasterza Żywego Różańca ks. Andrzeja Marmurowicza o planach na najbliższy czas i poniżej ją przekazujemy. 

  1. W związku z Dniami Modlitw przed odpustem ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości w Katedrze Bydgoskiej zapraszam Członków Żywego Różańca na wspólną modlitwę w dniu 02.09.2017r. (sobota). O godz. 17.30 w Katedrze modlitwa różańcowa, a następnie Msza św.
  1. 7 października br. (sobota) wzdłuż granic Polski stanie szpaler ludzi odmawiających różaniec w intencji Polski i całego świata. Zbiegają się wtedy dwie daty: święto Matki Bożej Różańcowej i 100. rocznica zakończenia objawień Matki Bożej w Fatimie. Proszę o włączenie w tę modlitwę parafian oraz członków Żywego Różańca i zorganizowanie tego dnia specjalnej modlitwy różańcowej. Więcej informacji – www.rozaniecdogranic.pl
  1. W ramach tygodnia misyjnego proszę o zorganizowanie w czwartek 26 października 2017r. modlitwy różańcowej w intencji misji oraz o beatyfikację Sł. Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca.
  1. Rekolekcje dla Żywego Różańca odbędą się w domu rekolekcyjnym na Piaskach w dwóch terminach: 20-22.10.2017r. i 10-12.11.2017r. Początek w piątek o godz.17.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00. Zapisy: ks. Andrzej Marmurowicz, tel. 534 68 12 13.
    Dziękuję Czcigodnym Kapłanom za otwarte serca i angażowanie się w dzieło Misyjne i Różańcowe.

W ramach parafialnych spotkań Żywego Różańca warto formować tę wspólnotę, a także rozwijać jej ducha misyjnego. Internetowa strona formacyjna: www.rozaniec.eu  Można zachęcać Róże i Zelatorów do prenumeraty czasopism: miesięcznik formacyjny „Różaniec” (dział prenumeraty: 22 673 46 93) oraz „Misje Dzisiaj” ( dział prenumeraty: 22 536 90 23).
ZR 10.2017

Wniebowzięcie Najświetszej Maryji Panny

Wniebowzięcie Najświetszej Maryji Panny  – w Polsce ta uroczystość znana jest i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na uroczystą liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które są tu pobłogosławione podczas  Mszy Świętych o godz. 7.30, 11.00 i 17.30.

Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Panu Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.