O Wielkim Poście

Wielki Post jest czas szczególnym, który nas przygotować na przeżycie największej tajemnicy wiary – Zmartwychwstania Pana Jezusa. Okres ten duży nacisk kładzie na modlitwę, post i jałmużnę, które to mają przypomnieć chrześcijaninowi o konieczności doskonalenia siebie. Modlitwa to spotkanie, rozmowa z Bogiem. Wielki Post daje do tego dużo okazji. Szczególne modlitwy i nabożeństwa Wielkiego Postu to Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Post ma za zadanie przenieść uwagę człowieka ze spraw materialnych na duchowe oraz nauczyć go samodyscypliny. …

Czytaj więcej WIELKI POST

W Wielkim Poście

  • W piątki nabożeństwa Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00, a dla młodzieży i dorosłych o godz. 18.30, po Mszy św.     
  • W niedziele nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30. Kazanie pasyjne głosić będzie ks. Aleksander Kozakowski, ojciec duchowny seminarium duchownego w Bydgoszczy. Za uczestnictwo w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
    o odpustach
  • W pierwszy czwartek 1.03.2018 od 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • Za  odmówienie modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” przed wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego w piątki Wielkiego Postu  można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Modlitwa ta jest załączona poniżej:
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebili ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).
 

Wprowadzenie relikwii fatimskich

18 lutego 2018 r. na Mszy Sw. o godzinie 11.30 w naszej parafii przeżywaliśmy piękną uroczystość. Było to wprowadzenie relikwii osób, które cieszą się już radością nieba i orędują za nami, czyli dzieci fatimskich: Hiacynty i Franciszka Marto.
Homilię wygłosił ks. Paweł Maciąg, który przedstawił wielki kult Najświętszej Maryi Panny i zachęcał nas do uczestnictwa w nabożeństwie PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT MIESIACA.
Więcej o nabożeństwie … 

O Eucharystii

Eucharystia pochodzi od greckiego słowa „dziękczynienie”. Przypomina, że uczestnicząc w tym obrzędzie składamy Bogu dziękczynienie za wszystko, co człowiekowi w swojej szczodrobliwości daje: za stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Obecność na Eucharystii jest więc odpowiedzią człowieka na Bożą szczodrobliwość, wyrazem wdzięczności za niezasłużone dary, którymi został obdarowany. W świecie zapatrzonym jedynie w ludzkie prawa uczy pokory wobec Stwórcy, Odkupiciela i Uświęciciela, od którego wszystko mamy i od którego wszystko zależy.

Więcej wiedzy o Eucharystii można znaleźć w poniższych odnośnikach:

Do poczytania – Msza św.
Do obejrzenia eucharystia
Do posłuchania rekolekcje O. Ptaka

Święto Objawienia Pańskiego

W Święto Objawienia Pańskiego 6.01.2018 w czasie Mszy Św. o godz.11.30 towarzyszyli nasi mali trzej królowie.
Po Mszy ksiądz poświęcił kadzidła i kredę, aby można było rozszerzyć świętowanie w domu i oznakować drzwi wejściowe pisząc poświęconą kredą C+M+B.
O 15-ej kolędowaliśmy przy żłóbku, a po tym w klubie Familia odbyło się spotkanie opłatkowe ministrantów, członków Żywego Różańca i Odnowy w Duchu Świętym.