Gościliśmy

W czwartek 24 maja 2018, w święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, gościliśmy w parafii kapłana z Anglii, a pochodzącego z Nigerii, Izydore ….. , który wraz ks. proboszczem koncelebrował Eucharystię o godzinie 18.00.

Spotkanie biblijne 13

Spotkanie biblijne (13) z cyklu „Jak czytać Nowy Testament” – Ewangelia Św. Jana

W poniedziałek 14 maja 2018,  w klubie „Familia” przy kościele  odbyło się  dwunaste spotkanie biblijne. Ks. dr Marcin Chrostowski wygłosił katechezę pt. „Ewangelia Św. Jana” w ramach cyklu  „Jak czytać Nowy Testament”.
Zapraszamy wszystkich do pogłębiania wiary, dzięki systematycznemu czytaniu NT i uczestnictwa w katechezach.

Następne spotkanie „Apokalipsa” będzie 11 czerwca 2018

Spotkanie biblijne 12

Spotkanie biblijne (12) z cyklu „Jak czytać Nowy Testament” – Dzieje Apostolskie

W poniedziałek 10 kwietnia,  w klubie „Familia” przy kościele  odbyło się  dwunaste spotkanie biblijne. Ks. dr Marcin Chrostowski wygłosił katechezę pt. „Dzieje Apostolskie” w ramach cyklu  „Jak czytać Nowy Testament”.
Prowadzący katechezy  wcześniej zaproponował wszystkim rozpoczęcie codziennego czytania jednego rozdziału NT, choćby w ramach pacierza, z modlitwą i z czytaniem w taki sposób, aby przeżyć przeczytane treści, znaleźć w nich siebie. Warto to robić z notatkami, przy czym na wszystkie pytania Ks. prowadzący udzieli odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Czytając codziennie jeden rozdział, przeczytamy do czerwca całość. 
Zapraszamy wszystkich do pogłębiania wiary, dzięki systematycznemu czytaniu NT i uczestnictwa w katechezach.

Następne spotkanie będzie 14 maja 2018

Triduum Paschalne 2018

W dniach 29-31 marca 2018 uczestniczyliśmy w Triduum Paschalnym.
W Wielki Czwartek ksiądz Proboszcz w koncelebrze z ks. Mateuszem odprawił uroczystą Mszę Św, w czasie której obmył nogi 12 mężczyznom, na pamiątkę obmywania nóg apostołom przez Pana Jezusa w Wieczerniku. Po Mszy Św, Pan Jezus eucharystyczny został przeniesiony do ciemnicy, specjalnej kaplicy, przy której wieczorem i w ciągu dnia w piątek modlili się odwiedzający parafianie. 

W Wielki Piątek gościliśmy Arcybiskupa ks. dr Jana Romea Pawłowskiego, który celebrował i prowadził nabożeństwo Wielkopiątkowe.  Po uczczeniu Krzyża, wysłuchaniu Słowa Bożego o Męce Pańskiej  i Komunii Św. przeniesiono Pana Jezusa do Grobu Pańskiego w kaplicy. 

W Wielką Sobotę w dzień było święcenie pokarmów, a o godzinie 21.00, po poświęceniu ognia uroczystą Mszą Świętą celebrował ksiądz Proboszcz z ks. Mateuszem. Po zakończeniu odbyła się procesja rezurekcyjna w kościele (z powodu deszczu)  i zaśpiewano radosne Alleluja.