Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas powołany został przez Ks. Wojciecha Przybyłę Dyrektora Caritas Diecezji Bydgoskiej Dekretem Powołującym Parafialny Zespół Caritas Nr 04/2008  z dnia 4 grudnia 2008r. Zespół powstał z inicjatywy Ks. Proboszcza Michała Andrzejewskiego.

Celem: jest niesienie pomocy potrzebującym jej osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie parafii bez względu na ich wyznanie i przekonania.

Zespół tworzą wolontariusze. Przewodniczącym Zespołu jest Ks. Zbigniew Ponichtera

Dyżury: w każdy dzień od 17.30 do 18.00

Działania podejmowane przez Zespół: dystrybucja żywności PEAD, zbiórki żywności do koszy i przygotowywanie paczek żywnościowych, zakup i przygotowywanie wyprawek szkolnych, pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach losowych, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie uroczystych spotkań dla chorych, zakup środków higienicznych i opatrunkowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, stała współpraca z Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Śródmieście w Bydgoszczy. Zbiórka żywności w sklepach wraz z młodzieżą szkolną.

===========================================================

Akcje

Invalid Displayed Gallery