Archiwum Tagów: 19072020

Ogłoszenia Parafialne – 19.07.2020 XVI Niedziela Zwykła

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa ? to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.

2. W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.

3. W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.

4. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).

5. Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy i poświęcimy nasze pojazdy mechaniczne w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00. W przyszłą niedzielę zbierać będziemy do puszek ofiary, które przeznaczymy na zakup sprzętu dla misjonarzy.

6. W przyszłą niedzielę wspominamy również świętych Joachima i Annę, rodziców Maryi. Jest to święto patronalne naszej parafii. Uroczysta suma odpustowa o godz. 11.00, którą odprawi i kazanie wygłosi ks. Paweł Rybka. W tym dniu szczególnie pamiętajmy o naszych dziadkach.

7. Zachęcamy do czytania ?Przewodnika Katolickiego?, który możemy kupić wychodząc z kościoła. ? Bóg zapłać? za wszystkie składane ofiary.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 22 VII ? św. Maria Magdalena, uwolniona przez Pana Jezusa od siedmiu złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2), wraz z innymi niewiastami troszczyła się o wędrujących z Nim ludzi; została nazwana Apostołką Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana.

  • 23 VII ? św. Brygida (1303-1373), zakonnica, w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana Pawła II współpatronką Europy.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek ? 20.7.
Godz. 18.00 – + Józefę, Stanisława Deskiewiczów i zmarłych z rodziny

Wtorek ? 21.7.
Godz. 18.00 – + Czesławę z okazji imienin i Sylwestra Spychalskich

Środa ? 22.7.
Godz. 18.00 ? + Bronisławę Krzemkowską w rocz. śmierci oraz zmarłych z rodz. Krzemkowskich i Brzezińskich

Czwartek ? 23.7.
Godz.18.00 – + Annę Nowak w 8 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

Piątek – 24.7.
Godz. 18.00 – + Zdzisława w 12 rocz. śmierci, Władysławę, Ireneusza Olter i zmarłych z rodziny

Sobota – 25.7.
Godz. 18.00 – + Eugenię Zielińską w 9 rocz. śmierci Stanisława, Henryka i Teresę Lauer i zmarłych z rodziny

NIEDZIELA ? 26.7.
Godz. 7.30 – + Zytę, Jana Hass Grzegorza i zmarłych z rodziny
Godz. 11.00 – suma odpustowa za Parafian.
Godz. 17.30 – + Rodziców Annę i Stefana Waźbińskich