Pogrzeby

Pogrzeb chrześcijański

O śmierci chrześcijanina należy powiadomić duszpasterza parafii, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie z Mszą świętą pogrzebową).

1. Zgłaszając zgon w kancelarii parafialnej  należy przedstawić:
– akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).

2. Miejsce i termin pogrzebu na cmentarzach komunalnych ustala zarząd cmentarza.

3. Do liturgii pogrzebowej należy Msza święta pogrzebowa (odprawiana przed lub po pogrzebie). We Mszy świętej uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe – w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię świętą.