Informacje dla narzeczonych

1. Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje 3 etapy:
– przygotowanie dalsze : wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
– przygotowanie bliższe: katecheza przedmałżeńska roczna (lub skrócona – obejmuje 10 konferencji)
– przygotowanie bezpośrednie:  katecheza przedmałżeńska odbywana już po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi  (obejmuje rozmowę z duszpasterzem oraz konsultacje w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego).

2. Narzeczeni powinni zgłosić się u swego duszpasterza na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu i przedłożyć następujące dokumenty:
– metrykę chrztu z zapisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
– świadectwo ukończenia katechizacje w zakresie szkoły średniej,
– świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

3. W sytuacji  małżeństwa  konkordatowego (małżeństwa kanonicznego, które pociąga za sobą  również skutki przewidziane w prawie polskim) narzeczeni zobowiązani są przedłożyć także w parafii w trzech egzemplarzach zaświadczenie od kierownika USC z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to jest ważne 3 miesiące od dnia jego wydania  (w dniu zawierania ślubu zaświadczenie musi być ważne).