Sakrament chrztu

Sakrament chrztu

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

1. Chrzest dziecka powinien odbyć się wkrótce po jego urodzeniu, w kościele parafialnym, zasadniczo podczas Mszy świętej niedzielnej.

2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, należy je ochrzcić natychmiast po urodzeniu. Może tego dokonać każdy człowiek, jeżeli ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, polewając głowę dziecka wodą i wypowiadając słowa ?w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?. Po wyzdrowieniu rodzice przynoszą dziecko do Kościoła, by w osobnym obrzędzie przedstawić je Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu.

3. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej na dwa tygodnie lub najpóźniej na tydzień przed planowanym udzieleniem sakramentu chrztu. Rodzice przynoszą:
wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa(jeżeli sakrament małżeństwa został zawarty poza parafią)
dane osobowe kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniami z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeśli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma się odbyć chrzest.

4. Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego. (Zwyczajowo wybiera się dwóch, ojca i matkę, ale może być tylko jedna osoba.) Reprezentuje on Kościół i ma w razie czego wspierać rodziców dziecka w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd powinna to być osoba, która:
– posiada wystarczającą dojrzałość
– ukończyła 16 lat
– sama jest ochrzczona i przyjęła sakramenty Eucharystii i bierzmowania
– należy do kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą (wyklucza się osoby żyjące w związku niesakramentalnym i młodzież nie uczęszczająca na katechizację).
Opinię wystawiają proboszczowie parafii, do których należą rodzice chrzestni. Ojciec chrzestny nabywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś matka chrzestna symboliczną biała szatę.

5. Rodzice dziecka i rodzice chrzestni powinni przygotować się do chrztu dziecka przez udział w katechezach przygotowujących do sakramentu chrztu oraz przystąpić do sakramentu pojednania i Komunii Świętej.

6. podczas chrztu główną rolę spełniają rodzice dziecka: publicznie proszą o jego chrzest, kreślą znak krzyża na jego czole, wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo.

7. Przyjęcie urządzane dla najbliższych z okazji chrztu dziecka winno odbyć się w atmosferze wzajemnej życzliwości i bezwzględnej trzeźwości.

8. po udzieleniu chrztu rodzice dziecka mają obowiązek mu poznanie Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygotować do przyjęcia sakramentów Eucharystii i bierzmowania.