Ogłoszenia Parafialne 14.05.2017 V Niedziela Wielkanocna

 1. Dziś kolejna, piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Możemy ten wielkanocny sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która w Fatimie, przed 100 laty, wskazała jak najlepiej zmieniać świat. Dziękujmy również za wczorajszą kanonizację świętych Franciszka i Hiacenty.
 2. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele: dzisiaj o godz. 17.00, w pozostałe dni o godz. 18.30. Jeśli jest ktoś w naszej wspólnocie parafialnej, kto jeszcze ani razu w tym nabożeństwie nie uczestniczył, gorąco zachęcam, bo któż lepiej zaradzi naszym duchowym i życiowym potrzebom, jak nie Wspomożycielka wiernych.
 3. Dzisiejsza niedziela przykrywa święto św. Macieja Apostoła (obchodzone 14 maja), wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Pana Boga dla braci.
 4. We wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
 5. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy podczas Mszy św. o godz. 11.30 pierwszą Komunię św. dzieci. Spowiedź św. w sobotę od godz. 15.00 do 16.00. Swymi modlitwami wspieramy dzieci i ich rodziców w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu pokuty i Komunii św.
 6. Zachęcam do czytania „Przewodnika Katolickiego”, oraz dziękujemy za wszystkie składane ofiary.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek   – 15.5.
Godz. 18.00  –  + Wiesławę Kufel w 6 rocz. śmierci i zmarłych rodziców z obojga stron

Wtorek – 16.5.  
Godz. 18.00  –  + Zofię, Tadeusza, Andrzeja Mitek Martę, Eugeniusza, Franciszka Błoch

Środa –  17.5.
Godz.  18.00  –   + Stanisławę Kwiatkowską

Czwartek –  18.5.
Godz.18.00  –  + Jana Donarskiego w 17 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

Piątek  – 19.5.
Godz. 18.00  – + Kazimierza Łosia  w 2 rocz. śmierci

Sobota –  20.5.
godz. 18.00  –   w intencjach ks. Mateusza w 11 rocz. święceń kapłańskich

NIEDZIELA  – 21.5.
godz.   7.30  –  + Urszulę Trawińską w 2 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny
godz. 10.00  –  + Janinę i Leona Dembińskich
godz. 11.30  –  w intencjach dzieci przystępujących do I Komunii św. i wszystkich Parafian
godz. 17.30  –  o zdrowie i błog. Boże dla Teresy oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami

Ogłoszenia Parafialne – 7.05.2017 IV Niedziela Wielkanocna

 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby
  w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych do podjęcia zadania przemiany serca innych, podjęcia trudnych wyzwań wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów św. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty.
 2. Podczas tego tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może nasi młodzi parafianie w swych sercach słyszą głos Bożego wołania: „Pójdź za Mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Pana Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Pana Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i wychowawczynią powołań kapłańskich.
 3. W najbliższy poniedziałek, 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Wszystkich parafian gorąco zapraszam na Eucharystię o godz. 18.00. Po niej w klubie „Familia”, kolejne spotkanie biblijne z ks. Dr Marcinem Chrostowskim na temat: „Maryja w Piśmie Świętym” Serdecznie zapraszamy.
 4. Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 17.00, w pozostałe dni tygodnia po Mszy św. o godz. 18.30, w sobotę o g. 17.30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.
 5. Ostatnie spotkanie dla rodziców przed I Komunią ich dzieci w środę po nabożeństwie majowym, dzieci natomiast zgłoszą się w piątek o godz. 17.00.
 6. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie.  O godz. 9.30 odmówimy różaniec, a o godz. 10.00 odprawimy uroczystą mszę św. ku czci Najśw. Maryi Panny, wypraszając dla nas, naszych rodzin i całej parafii, potrzebne łaski. Jest to już 36 rocznica zamachu na papieża św. Jana Pawła II. Wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy się Maryi.
 7. Z naszej wspólnoty parafialnej powołał do siebie śp. Danutę Bułatek z ul. Błądzimskiej oraz Eugenię Frackowiak z ul. Drzycimskiej. Pogrzeb śp. Eugenii we wtorek: g.10.30 różaniec, 11.00 Msza św. g. 12.00 pogrzeb na cmentarzu na Czyżkówku. Polećmy miłosierdziu Bożemu zmarłe i wszystkich naszych zmarłych : Dobry Jezu…

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek   – 8.5.

Godz. 18.00  –  + Stanisława oraz  z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie

Wtorek – 9.5.  
Godz. 18.00  –  + Urszulę Jadarkiewicz

Środa –  10.5.
Godz.  18.00  –   + Stanisławę i Edwarda Kwiatkowskich

Czwartek –  11.5.
Godz.18.00  –  + Irenę Cichosz

Piątek  – 12.5.
Godz. 18.00  – + Monikę i Tadeusza Dziewieszyńskich w rocz. śmierci i Krystynę Neumann

Sobota –  13.5.
Godz. 10.00  –  ku czci Matki Bożej Fatimskiej w 100 – lecie objawień w intencjach Parafii
Godz. 16.00  –  msza św. ślubna Pauliny i Jarosława
godz. 18.00  –   z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Barbary i Wiesława w 46 rocz. ślubu

NIEDZIELA  – 14.5.
godz.   7.30  –  + Ryszarda Woźniaka i zmarłych z rodziny
godz. 10.00  –  + Michała Maloka
godz. 11.30  –  + Franciszka Bąka w rocz. śmierci i zmarłych z rodziny
godz. 17.30  –  + Marcina Koziołkiewicza

Ogłoszenia Parafialne -3.05.2017 – Uroczystość Królowej Polski

 1. W dzisiejszą uroczystość wpatrujemy się w Maryję – Królową Polski, główną patronkę naszej Ojczyzny. W duchu aktu oddania naszych dziadów i ojców i my powierzamy Jej wszystkie trudne osobiste sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszego kraju. Nie prosimy o zbytek i dobrobyt, ale o opiekę na naszej drodze do Pana Boga. Modlimy się, aby była to wspólna droga wielu narodów, które nazywają Maryję swoją Królową. Duchowo łączymy się z Jasną Górą, z której króluje nam od tylu wieków. Maryja nigdy nas nie zawiodła, nawet w najtrudniejszych momentach naszej historii. Nie wstydźmy się tego doświadczenia i nie chowajmy go przed światem. Niech inni widzą, jak bardzo kochamy Matkę naszego Pana i naszą Matkę. Bóg przez Nią czyni dla nas wielkie rzeczy.
 1. Dzisiejsza uroczystość ma również wymiar bardzo patriotyczny. Jest to bowiem kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy właśnie Maryi – Królowej, trudne budowanie demokracji i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków, zwłaszcza tych, którzy nie radzą sobie z często bezwzględną codziennością. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca. Po Mszy św. o godz. 11.30 złożymy kwiaty przy obelisku na placu św. Wojciecha.
 1. Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 17.00, a w czwartek, piątek i sobotę o godz. 17.30. W I Czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Pamiętajmy o naszych intencjach: o pokój na świecie w naszej ojczyźnie i w naszych rodzinach. Módlmy się również o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Módlmy się wraz z Maryją, bo Ona zwraca swe miłosierne oczy ku naszym troskom, strapieniom, wyprasza łaskę rozwiązania trudnych spraw. Spróbujmy, jak św. Jan Paweł II, wielki „maryjny” papież Polak, zawierzyć Jej całe swoje życie i nie tylko w maju, ale każdego dnia powtarzać: Totus Tuus!

 

Ogłoszenia Parafialne – 30.04.2017 III Niedziela Wielkanocna

 1. Dziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Kościół, w tym czasie, przypomina nam również , że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź św. i Komunię św. wielkanocną.
 2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywy kierowane szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na naszym osobistym powołaniu do głoszenia Dobrej Nowiny w świecie, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte na kartach Ewangelii.
 3. Dzisiejsza niedziela jest też Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach. Niech nasza wspólna modlitwa zaowocuje rozwagą, większym rozsądkiem i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży. Prośmy o to Bożą Opatrzność przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.
 4. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. Codziennie w tym tygodniu będziemy gromadzić się na nabożeństwach majowych o godz. 17.30, a potem uczestniczyć na Eucharystii o godz. 18.00. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel jasnogórski.
 5. Dzień 1 maja jest także Świętem Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa Rzemieślnika obejmiemy szczególnie osoby i rodziny borykające się z problemem bezrobocia i z dramatyczną sytuacją materialną. Nie opuszczajmy żadnej okazji, aby prosić tego patrona o wrażliwość sumień i ład moralny w naszym życiu rodzinnym i społecznym.
 6. We wtorek, 2 maja, przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.
 7. W środę, 3 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Msze św. odprawiane będą o godz. 7.30, 10.00, 11.30 i 17.30 Uroczyście ponowimy też Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.
 1. Natomiast w sobotę, 6 maja, w liturgii uczcimy Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii.
 2. Nie zapominajmy też o przypadających w tym tygodniu pierwszym czwartku, pierwszym piątku i pierwszej sobocie miesiąca.
 3. Zachęcam do czytania „Przewodnika Katolickiego”, a także w Tygodniu Biblijnym czytanie Pisma Świętego. Dziękuję również za wszystkie składane ofiary.
 4. Po zakończonej wczoraj wizytacji kanonicznej ks. Biskupa Jana Tyrawy, składam wszystkim podziękowanie, za przygotowanie i udział w Eucharystii, podczas której młodzież otrzymała sakrament Bierzmowania. Jeszcze raz dziękuję za pomoc we wszystkich inwestycjach wykonanych w parafii.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 2 V – św. Atanazy (295-373), biskup Aleksandrii, doktor Kościoła, wybitny nauczyciel wiary (wspomnienie obowiązkowe);
 • 4 V – św. Florian (†304), męczennik z początku IV wieku, patron strażaków (wspomnienie obowiązkowe).

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek   – 1.5.
Godz. 18.00  –  z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Ireny w 80 rocz. urodzin

Wtorek – 2.5.  
Godz. 18.00  –  + Zygmunta Budzyńskiego

Środa –  3.5.
Godz.    7.30  –  + Bronisławę, Jana Kołodziejskich i Antoniego Malinowskiego
Godz.  10.00  –  + ks. Kan. Piotra Wegnera
Godz.  11.30  –  o łaski Ducha Św. dla Mateusza na czas egzaminów maturalnych
Godz.  17.30  –   + Mariana Siegerta z okazji imienin

Czwartek –  4.5.
Godz.18.00  –  + Karolinę i Kazimierza  Staszak

Piątek  – 5.5.
Godz. 18.00  – + Pawła w 40 rocz. śmierci, Natalię w 14 rocz. śmierci Popielec

Sobota –  6.5.
godz. 18.00  –   + Stanisławę Kwiatkowską

NIEDZIELA  – 7.5.
godz.   7.30  –  + Franciszka, Urszulę, Grażynę, Elżbietę Łangowskich  i zmarłych z rodziny
godz. 10.00  –  + Stanisława Simińskiego i zmarłych z rodziny
godz. 11.30  –  o zdrowie i błog. Boże dla Stanisławy oraz o błog. w rodzinie
godz. 17.30  –  o zdrowie i błog. Boże dla Wioletty i Mirosława oraz ich synów Jonasza i Jakuba

Ogłoszenia Parafialne – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 23.04.2017

 1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
 2. W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).
 3. Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujmy w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy św. Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera. Przykładnie i wiernie trwajmy przy krzyżu Chrystusowym i Ewangelii. Uroczysta Msza św. o godz. 18.00. Przypominamy, że podczas konsekracji kościoła w ołtarzu zostały umieszczone relikwie św. Wojciecha.
 4. We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną Eucharystię o godz.18.00 połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy, także mieszkańcy miast, proszą o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, by nikomu na świecie nie brakowało chleba.
 5. Tydzień zakończymy liturgicznym świętem św. Katarzyny Sieneńskiej (sobota, 29 kwietnia). Tak dalece wyróżniała się ona czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku św. Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy. W tym dniu ks. Biskup Jan Tyrawa dokona kanonicznej wizytacji naszej parafii. O godz. 11.00 odprawi uroczystą Mszę św. podczas której udzieli młodzieży naszej parafii sakrament Bierzmowania. Zapraszam wszystkich, którym czas pozwoli, aby uczestniczyć w tej Eucharystii.
 6. Spotkania z młodzieżą w czwartek i piątek o godz. 18.00 na Mszy św. zapraszamy również rodziców do wspólnej modlitwy za kandydatów do Bierzmowania. 7. W nadchodzącą sobotę naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, ponieważ tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.
 7. Przyszła, kończąca kwiecień trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Będzie to też Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców.
 8. Zachęcam do czytania „Przewodnika Katolickiego” , w tym numerze jest książeczka „% minut dla Pana Boga” . Dziękuję za wszystkiego ofiary składane na tacę, czy do skarbony.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek   – 24.4.
Godz. 18.00  –  z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Teresy i Artura w 34 rocz. ślubu

Wtorek – 25.4.  
Godz. 18.00  –  o zdrowie i błog. Boże i opiekę św. Michała Archanioła nad wnukami

Środa –  26.4.
Godz.  18.00  –   + Aleksandra Wilusia

Czwartek –  27.4.
Godz.18.00  –  + Józefa Pałysa

Piątek  – 28. 4.
Godz. 18.00  – + Henryka w 14 rocz. śmierci, Urszulę i Mieczysława Piotrowskich

Sobota –  29.4.
Godz. 11.00  –  Msza św. Wizytacyjna z sakramentem Bierzmowania
godz. 18.00  –   o zdrowie i błog. Boże dla Marka w 60 rocz. urodzin oraz o błog. Boże dla całej rodziny

Niedziela – 30.4.
godz.   7.30  –  + Zytę, Jana Hass, Grzegorza i zmarłych z rodziny
godz. 10.00  –  + Elżbietę, Jerzego i zmarłych z rodz. Kotlęgów i Kwapiszewskich
godz. 11.30  –  +  Bogusławę, Piotra Rożek, Michalinę, Antoniego, Jana, Mariannę i Teresę
godz. 17.30  –  + Władysława Cwiok

Ogłoszenia Parafialne – Niedziela Wielkanocna 16.04.2017

 1. Umiłowanej Rodzinie Parafialnej, Wszystkim Gościom przybyłym na Piaski składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławionych i radosnych dni w przeżywaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym w gronie rodzinnym i sąsiedzkim. Niech Chrystus Zmartwychwstały rozpali Wasze serca prawdziwą Miłością wypływającą z Jego Boskiego Serca.
 2. Msze Święte dzisiaj o godz.7.30, 10.00, 11.30 i 17.30. Nowenna do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 15.00
 3. Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je sprawować o godz. 7.30, 10.00, 11.30 i 17.30. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój grobów Pańskich.
 4. Tradycyjnie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych do puszek przed kościołem złożymy ofiary na wydziały teologiczne i uczelnie katolickie w Polsce.
 5. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
 6. W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia.
 7. Zachęcam do czytania „Przewodnika Katolickiego”, codziennie chociażby fragmentu Pisma Świętego. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wystroju Ciemnicy, Grobu Pańskiego, za kwiaty do grobu, wszystkim sprzątającym kościół po naszych remontach. Szczególnie chciałbym podziękować firmie p. Antoniego Kolano za wykonane okna, pp. Wesołkowi i Łuczakowi za pomoc w przygotowaniu do renowacji witraży, za remont pomieszczeń biurowych pp. Nasalskiemu Piotrowi, Lewandowskiemu Józefowi, Władysławowi Florek, a wszystkim za składane ofiary. „Bóg zapłać”.
 8. Informujemy również, że 29 kwietnia odbędzie się wizytacja parafii przez ks. Bp Jana Tyrawę. Co 5 lat Biskup ma obowiązek wizytacji. W tym dniu młodzież klas III otrzyma sakrament Bierzmowania.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   – 17.4.
Godz.   7.30  –  + Stanisławę, Franciszka, Rozalię,Filipa, Michała i zmarłych z rodzin oboja stron
Godz. 10.00  –  + Łucję w 11 rocz. śmierci
Godz. 11.30  –  + Irenę i Lucjana Marczuk
Godz. 17.30  –  + Annę Zubek w 40 rocz. śmierci

Wtorek – 18.4.  
Godz. 18.00  –  + Michała Maloka

Środa –  19.4.
Godz.  18.00  –   + Jana, Melanię, Kamilę Klepczyńskich Marię, Jana Syrek i zmarłych z rodziny

Czwartek –  20.4.
Godz.18.00  –  z podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Iwony i Grzegorza w 30 rocz. ślubu oraz dla ich dzieci   

Piątek  – 21. 4.
Godz. 18.00  – + Stanisławę Majewską w 5 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

Sobota –  22.4.
godz. 18.00  –   z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Anity i Marcina w 20 rocz. ślubu i o błog. Dla ich synów oraz dla Sylwi w rocz. urodzin

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 23.4.
godz.   7.30  –  + Teresę, Ryszarda Sobczak, Michała Maloka i zmarłych z rodziny
godz. 10.00  –  + Małgorzatę, Jerzego, Jana Pelagię Janic, Mariannę, Józefa Danielewskich
godz. 11.30  –  Zdzisława Pelagię, Franciszka Rucińskich, Helenę i Ludwika
godz. 17.30  –  + Danielę i Gerarda

Ogłoszenia parafialne 9.04.2017 – Niedziela Palmowa

 1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.
 2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Wspominając ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.
 3. Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia, kieruje nasze myśli do tragicznego wydarzenia sprzed 7 lat. W tym dniu przypada bowiem 7. rocznica katastrofy polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
 4. Okazja spowiedzi św. w Wielki Wtorek rano od godz. 7.30 do 8.00 i popołudniu od godz.16.30 do 18.00. Popołudniu będą zaproszeni księża.
 5. W WIELKI CZWARTEK we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej świątyni rozpocznie się ona o godz. 18.00. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn Sław, języku, tajemnicę, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Adoracja Chrystusa w ciemnicy do godz. 22.00.
 6. W WIELKI PIĄTEK początek adoracji od godz. 7.00 modlitwą brewiarzową / Godzina czytań i Jutrznia/. O godz. 9.00 DROGA KRZYŻOWA. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii, a liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Punktem centralnym jest adoracja Krzyża i Komunia Święta. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 22.00. W tym dniu zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na Wielką Sobotę. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym też dniu o godz. 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego, rozpoczynająca nowennę przed uroczystością Miłosierdzia Bożego.
 7. WIELKA SOBOTA jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Początek od godz. 7.00 modlitwą brewiarzową. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych. Błogosławieństwo pokarmów o godz. 14.00, 15.00 i 16.00.

 Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia rozpocznie się o godz. 21.00 poświęceniem ognia i wody. Po liturgii Słowa odezwą się znowu dzwony, a uroczysty śpiew Alleluja oznajmi nam że Chrystus zmartwychwstał. Na zakończenie Eucharystii uroczysta procesja rezurekcyjna wokół kościoła. Na tę liturgię przynosimy świece.

 1. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Święte o godz. 7.30, 10.00, 11.30 i17.30.
 2. Zachęcam do czytania „Przewodnika Katolickiego”. Dziękuję za składane ofiary. Można nabyć paschaliki „Caritasu”.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek   – 10.4.
Godz.   8.00  –  za Parafian

Wtorek – 11.4.  
Godz.   8.00  –  + Ryszarda Woźniaka
Godz. 18.00  –  + Kamilę Klepczyńską

Środa –  12.4.
Godz.  8.00 –   w pewnej intencji

WIELKI CZWARTEK –  13.4.
Godz.18.00  –  1. w intencjach ks. Biskupa Jana Tyrawy, kapłanów diecezji bydgoskiej i nowe powołania kapłańskie i zakonne
                         2. o pogłębienie życia eucharystycznego w naszej parafii

WIELKI PIĄTEK – 14.4. 
Godz. 18.00  – LITURGIA  WIELKIEGO  PIĄTKU

WIELKA SOBOTA – 15.4.
godz. 21.00  – 1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Bożeny i Ryszarda w 40 rocz. ślubu
                        2. + Edwarda Macioszczyka, zmarłych rodziców i rodzeństwo

NIEDZIELA  WIELKANOCY  – 16.4.
godz.   7.30  –  + Wandę Kuffel z okazji urodzin, zmarłych rodziców i braci z rodz. Topolewskich
godz. 10.00  –  + Ryszarda Deji w 1 rocz. śmierci
godz. 11.30  –  z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Magdaleny i Macieja w 13 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla dzieci
godz. 17.30  –  o zdrowie i błog. Boże dla Barbary i Romana w 40 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla ich dzieci i wnuków

Ogłoszenia parafialne 2.04.2017 – V Niedziela Wielkiego Postu

 1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej w piątek o godz. 17.00 dla dzieci i o 18.30 dla młodzieży i dorosłych. Gorzkie żale dzisiaj o godz. 16.30. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.
 2. Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.
 3. Zakończyliśmy nasze wielkopostne rekolekcje parafialne. Wszystkim, którzy brali w nich udział dziękuję. Szkoda, że tak mało brało w nich udział młodych małżonków. To nie były rekolekcje dla dziadków i seniorów. Pomyślmy, kiedy odprawiliśmy ostatnie nasze rekolekcje? Okazja do spowiedzi wielkopostnej będzie jeszcze w I Piątek miesiąca i w Wielki Wtorek. Pamiętajmy, że dopiero serce pojednane z Panem Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych dniach Wielkiego Postu każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa komunii i solidarności. W tej wielkopostnej solidarności zebraliśmy 1250 zł na budowę szkoły w Czadzie.
 4. We wtorek zapraszam rodziców dzieci klas III oraz dzieci na Mszę św. o godz. 18.00 i ostatnie spotkanie przed I spowiedzią dzieci. Młodzież zaś przed bierzmowaniem zapraszam na Mszę św. i Drogę krzyżowa w piątek o godz. 18.00.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy czwartek, od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy też prosili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, ale również o pokój na świecie , w ojczyźnie i w naszych rodzinach. W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Adoracja o godz. 17.30. Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej od godz. 17.00.
 6. Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Poświęcenie gałązek palmowych podczas każdej Mszy św. Uroczyste poświęcenie palm o godz. 11.30 na placu św. Wojciecha z procesją do kościoła.
 7. Zachęcam do czytania „Przewodnika Katolickiego”. Wiele artykułów pomoże nam pogłębić naszą wiarę. Czytajmy również Pismo Święte. Dziękujemy także za wszystkie składane ofiary.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   – 3.4.
Godz.   18.00  –  + Stanisławę Kwiatkowską od sąsiadów

Wtorek – 4.4.  
Godz. 18.00  –  + Karolinę Staszak

Środa –  5.4.
Godz.  18.00 –   z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Elżbiety i Stanisława w 47 rocz. ślubu oraz dla syna z rodziną

Czwartek –  6.4.
Godz.18.00  –  + Witolda Wydrę z okazji urodzin

Piątek – 7.4. 
Godz. 18.00  – + Stanisławę Kwiatkowską

Sobota – 8.4.
godz. 18.00  – + Mieczysława w 11 rocz. śmierci, Helenę Mazurków w 2 rocz. śmierci oraz zmarłych z rodziny

NIEDZIELA  – 9.4.
godz.   7.30  –  + Leszka w 23 rocz. śmierci i Teresę Okońskich
godz. 10.00  –  + Alfonsa Alichniewicza rocz. śmierci i zmarłych z rodziny
godz. 11.30  –  + Marcina Koziołkiewicza
godz. 17.30  –  o zdrowie i błog. Boże dla Jonasza w 19 rocz. urodzin i Jakuba w 18 rocz. urodzin