Archiwum Tagów: spotkanie

Spotkanie Opłatkowe 6.01.2020

W uroczystość Trzech Króli w klubie ?Familia? odbyło spotkanie opłatkowe dla grup: Matek Żywego Różańca, Odnowy w Duchu Świętym, scholii, ministrantów i lektorów.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, koronką do Miłosierdzia Bożego  i śpiewem kolęd przy żłóbku o godz. 15.00.
Następnie w klubie „Familia” dzieliliśmy się opłatkami i świętowaliśmy przy stole ze słodkiościami.

Spotkanie biblijne 13

Spotkanie biblijne (13) z cyklu ?Jak czytać Nowy Testament? – Ewangelia Św. Jana

W poniedziałek 14 maja 2018,  w klubie ?Familia? przy kościele  odbyło się  dwunaste spotkanie biblijne. Ks. dr Marcin Chrostowski wygłosił katechezę pt. ?Ewangelia Św. Jana? w ramach cyklu  ?Jak czytać Nowy Testament?.
Zapraszamy wszystkich do pogłębiania wiary, dzięki systematycznemu czytaniu NT i uczestnictwa w katechezach.

Następne spotkanie „Apokalipsa” będzie 11 czerwca 2018

Spotkanie biblijne 12

Spotkanie biblijne (12) z cyklu ?Jak czytać Nowy Testament? – Dzieje Apostolskie

W poniedziałek 10 kwietnia,  w klubie ?Familia? przy kościele  odbyło się  dwunaste spotkanie biblijne. Ks. dr Marcin Chrostowski wygłosił katechezę pt. ?Dzieje Apostolskie? w ramach cyklu  ?Jak czytać Nowy Testament?.
Prowadzący katechezy  wcześniej zaproponował wszystkim rozpoczęcie codziennego czytania jednego rozdziału NT, choćby w ramach pacierza, z modlitwą i z czytaniem w taki sposób, aby przeżyć przeczytane treści, znaleźć w nich siebie. Warto to robić z notatkami, przy czym na wszystkie pytania Ks. prowadzący udzieli odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Czytając codziennie jeden rozdział, przeczytamy do czerwca całość. 
Zapraszamy wszystkich do pogłębiania wiary, dzięki systematycznemu czytaniu NT i uczestnictwa w katechezach.

Następne spotkanie będzie 14 maja 2018

Spotkanie biblijne 11

Spotkanie biblijne (11) z cyklu ?Jak czytać Nowy Testament? – Ewangelia Sw. Łukasza

W poniedziałek 11 grudnia 2017,  w klubie ?Familia? przy kościele  odbyło się  dziesiąte spotkanie biblijne. Ks. dr Marcin Chrostowski wygłosił katechezę pt. ?Ewangelia Sw. Łukasza? w ramach cyklu  ?Jak czytać Nowy Testament?.
Prowadzący katechezy  wcześniej zaproponował wszystkim rozpoczęcie codziennego czytania jednego rozdziału NT, choćby w ramach pacierza, z modlitwą i z czytaniem w taki sposób, aby przeżyć przeczytane treści, znaleźć w nich siebie. Warto to robić z notatkami, przy czym na wszystkie pytania Ks. prowadzący udzieli odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Czytając codziennie jeden rozdział, przeczytamy do czerwca całość. Aktualnie jesteśmy po przeczytaniu Ewangelii Św. Łukasza i będziemy czytać Dzieje Apostolskie,  które też będą tematem na następnym spotkaniu,. 
Zapraszamy wszystkich do pogłębiania wiary, dzięki systematycznemu czytaniu NT i uczestnictwa w katechezach.

Następne spotkanie będzie 9 marca 2019.

Spotkanie biblijne (dziewiąte) ?Ewangelia Św. Mateusza?


Od października 2016 w parafii odbywają się spotkania biblijne  „Słowo Boże w Słowie Człowieka”, które prowadzi ks. dr Marcin Chrostowski.
W poniedziałek 9 października 2017,  w klubie „Familia” przy kościele  była dziewiąta katecheza pt. „Ewangelia Sw. Mateusza” w ramach cyklu katechez nt. Nowego Testamentu.
Wcześniej ksiądz prowadzący zaproponował wszystkim rozpoczęcie codziennego czytania jednego rozdziału NT, choćby w ramach pacierza, z modlitwą i z czytaniem w taki sposób, aby przeżyć przeczytane treści, znaleźć w nich siebie. Warto to robić z notatkami, przy czym na wszystkie pytania Ks. prowadzący udzieli odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Czytając codziennie jeden rozdział, przeczytamy do czerwca całość. Aktualnie jesteśmy po przeczytaniu Ewangelii Św. Mateusza i będziemy czytać Ewangelię Sw. Marka.
Nagraną katechezę można posłuchać klikając w poniże linki.
Zapraszamy wszystkich do pogłębiania wiary, dzięki systematycznemu czytaniu NT i wysłuchiwaniu kolejnych interesujących katechez.

Kolejna katecheza będzie 13 listopada

Ewangelia Sw. Mateusza cz.1

Ewangelia Sw. Mateusza cz.2

 

Spotkanie biblijne (ósme) „Jak czytać Nowy Testament”


Od października 2016 w parafii odbywają się spotkania biblijne  „Słowo Boże w Słowie Człowieka”, które prowadzi ks. dr Marcin Chrostowski.
W poniedziałek 11 września 2017,  w kaplicy przy kościele  była ósma katecheza pt. „Jak czytać Nowy Testament”. Ksiądz prowadzący zaplanował cykl katechez nt. Nowego Testamentu. Zaproponował wszystkim rozpoczęcie codziennego czytania jednego rozdziału NT, choćby w ramach pacierza, z modlitwą i z czytaniem w taki sposób, aby przeżyć przeczytane treści, znaleźć w nich siebie. Warto to robić z notatkami, przy czym na wszystkie pytania Ks. prowadzący udzieli odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Czytając codziennie jeden rozdział, przeczytamy do czerwca całość.
Nagraną katechezę można posłuchać klikając w poniżej umieszczone linki.
Zapraszamy wszystkich do pogłębiania wiary, dzięki systematycznemu czytaniu NT i wysłuchiwaniu kolejnych interesujących katechez.

Kolejna katecheza będzie 9 października.

„Jak czytać Nowy Testament” cz.1

„Jak czytać Nowy Testament” cz.2