Spotkanie biblijne (10) z cyklu „Jak czytać Nowy Testament”

W poniedziałek 13 listopada 2017,  w klubie „Familia” przy kościele  odbyło się  dziesiąte spotkanie biblijne. Ks. dr Marcin Chrostowski wygłosił katechezę pt. „Ewangelia Sw. Marka” w ramach cyklu  „Jak czytać Nowy Testament”.
Prowadzący katechezy  wcześniej zaproponował wszystkim rozpoczęcie codziennego czytania jednego rozdziału NT, choćby w ramach pacierza, z modlitwą i z czytaniem w taki sposób, aby przeżyć przeczytane treści, znaleźć w nich siebie. Warto to robić z notatkami, przy czym na wszystkie pytania Ks. prowadzący udzieli odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Czytając codziennie jeden rozdział, przeczytamy do czerwca całość. Aktualnie jesteśmy po przeczytaniu Ewangelii Św. Marka i będziemy czytać Ewangelię Sw. Łukasza,  którq teżbędzie tematem na następnym spotkaniu,. 
Zapraszamy wszystkich do pogłębiania wiary, dzięki systematycznemu czytaniu NT i uczestnictwa w katechezach.

Następne spotkanie będzie 11 grudnia 2017.