Spotkanie biblijne 11

Spotkanie biblijne (11) z cyklu ?Jak czytać Nowy Testament? – Ewangelia Sw. Łukasza

W poniedziałek 11 grudnia 2017,  w klubie ?Familia? przy kościele  odbyło się  dziesiąte spotkanie biblijne. Ks. dr Marcin Chrostowski wygłosił katechezę pt. ?Ewangelia Sw. Łukasza? w ramach cyklu  ?Jak czytać Nowy Testament?.
Prowadzący katechezy  wcześniej zaproponował wszystkim rozpoczęcie codziennego czytania jednego rozdziału NT, choćby w ramach pacierza, z modlitwą i z czytaniem w taki sposób, aby przeżyć przeczytane treści, znaleźć w nich siebie. Warto to robić z notatkami, przy czym na wszystkie pytania Ks. prowadzący udzieli odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Czytając codziennie jeden rozdział, przeczytamy do czerwca całość. Aktualnie jesteśmy po przeczytaniu Ewangelii Św. Łukasza i będziemy czytać Dzieje Apostolskie,  które też będą tematem na następnym spotkaniu,. 
Zapraszamy wszystkich do pogłębiania wiary, dzięki systematycznemu czytaniu NT i uczestnictwa w katechezach.

Następne spotkanie będzie 9 marca 2019.