Spotkanie Opłatkowe 6.01.2019

W niedzielę 6 stycznia 2019 odbyło się spotkanie opłatkowe grup przyparafialnych. Po śpiewaniu kolęd w kościele wszyscy przeszli do klubu „Familia, gdzie podzielili się opłatkiem i posiedzieli sobie przy herbacie i ciastkach.