Archiwum Tagów: od

Zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej

Na 389 zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski zapadła decyzja o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane.
Dyspensy te zostaną zniesione od 20 czerwca br., jednocześnie we wszystkich diecezjach. (p.2 Komunikatu Episkopatu)

Komunikat Episkopatu

Dekret administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej bp. Wiesława Śmigla odwołujący dyspensę z dniem 28.06.2021 (dodane 26.06.2021)

 

Dozwolona liczba osób w kościele od 20.04.2020

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem
20 kwietnia 2020 r. ulega zmianie przepis określający liczbę osób mogących uczestniczyć w liturgii. Liczba osób zostaje uzależniona od powierzchni kościoła, przeznaczonej na modlitwę, przy zastosowaniu przelicznika ? 1 osoba na 15 m2. Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m.

W związku z powyższym w naszym kościele parafialnym, uwzględniając chór i kaplicę boczną, podczas liturgii może przebywać 40 osób.

Pamiętać należy o obowiązkowym założeniu maseczek.

DYSPENSA OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ

Informacja  ze strony Diecezji Bydgoskiej

DYSPENSA OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ

1. W związku z epidemią koronawirusa, biskup bydgoski Jan Tyrawa:
a) zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże;
b) prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;
c) proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia ?
jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00;
d) zachęca, aby ? w łączności z diecezją rzymską ? od czwartku 12 marca br.,
o godz.12:00 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską
i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień

2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku;
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Zaproszenie od redakcji portalu Katolicka Bydgoszcz

Wielebny Księże Proboszczu,

piszę w imieniu redakcji portalu katolicka.bydgoszcz.pl. Od września prowadzimy ten właśnie portal z nadzieją, że będzie on platformą wymiany informacji pomiędzy katolikami z całej Bydgoszczy.

Poszczególne parafie i organizacje katolickie prowadzą wiele ciekawych inicjatyw. Nasz portal powstał, aby je promować, upowszechniać, gromadzić wokół takich działań wiernych.

Portal katolicka.bydgoszcz.pl to także miejsce, w którym można wyrazić indywidualne poglądy, odczuwa, przemyślenia, czy też publikować teksty szczególnie udanych kazań, przemówień, wykładów. U nas publikować może każdy, świeccy i duchowni, osoby w każdym właściwie wieku. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do zamieszczania wybranych tekstów (odrzucanie zdarza się niezwykle rzadko) i nanoszenia poprawek, w szczególności stylistyczno-językowych.

Nasz portal prowadzony jest pro publico bono. Mamy nadzieję, że będzie to portal wszystkich aktywnych katolików naszego miasta. W zamyśle jest to platforma jednocząca wiernych z różnych parafii, nieraz o różnych poglądach politycznych, czy innej wrażliwości religijnej.

Dzięki portalowi możemy nadać medialny żywot przemyśleniom i działaniom, które nie znajdują wydźwięku w innych mediach. Aby tak się działo, prosimy o pomoc, która przede wszystkim mogłaby polegać na:

a) odwiedzaniu naszego portalu, udostępnianiu artykułów i promowaniu jego czytelnictwa wśród parafian

b) informowaniu o działaniach własnej parafii wartych nagłośnienia i promocji

c) zachęcaniu aktywnych parafian do publikowania na naszym portalu

Zachęcamy Księdza Proboszcza i wikariuszy do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat wydarzeń lokalnych, ogólnopolskich, a nawet ogólnoświatowych. Łączy nas miasto, w którym mieszkamy, ale nie zamykamy się na informacje tylko o naszym mieście.

Chętnie pozwalamy wypowiadać się młodym osobom, które w przeciwnym razie skazane są na uzewnętrznianie się na portalach społecznościowych, gdzie narażeni się na ataki ze strony „znajomych” i nieznajomych. U nas młode osoby chcące się wypowiedzieć i nauczyć pisać, mogą zdobyć pierwsze doświadczenia.

Chętnie udzielimy wskazówek, odpowiemy na wszelkie pytania. W tej chwili przyjmujemy zarówno gotowe teksty jak i notatki, z których tworzymy je sami. Zachęcamy do współpracy.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku

Arkadiusz Jarzecki

logo