Archiwum: 2017

Ogłoszenia parafialne 12.03.2017 ? II Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00, a dla młodzieży i dorosłych o godz. 18.30. Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 16.30. Serdecznie zapraszamy.
 2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Dzisiaj ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.
 3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
 4. Nawiązując do kazania ks. Mateusza o odpustach, na stronie internetowej parafii możemy znaleźć więcej materiałów na ten temat.
 5. W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 6. W tenże poniedziałek po Mszy Św. o godzinie 18.00 będzie kolejne spotkanie biblijne prowadzone przez ks. Marcina Chrostowskiego. Zapraszamy wszystkich do klubu „Familia” po mszy..
 7. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość św. Józefa, dzień adoracji Najśw. Sakramentu w naszej parafii. Początek adoracji po Mszy św. o godz. 12.30, a zakończymy nabożeństwem Gorzkich Żali.
 8. Zachęcam do czytania ?Przewodnika Katolickiego?. Wiele artykułów pomoże nam pogłębić naszą wiarę. Czytajmy również Pismo Święte. Dziękujemy także za wszystkie składane ofiary.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   ? 13.3.
Godz.   18.00  –  za Parafian

Wtorek ? 14.3.    
Godz. 18.00  –  + Ryszarda Woźniaka i zmarłych z rodziny

Środa ?  15.3.  
Godz.  18.00 ?   + Michała Maloka

Czwartek ?  16.3.
Godz.18.00  –  + Piotra Samuła w 1 rocz. śmierci

Piątek ? 17.3. 
Godz. 18.00  – z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Jadwigi w 65 rocz. urodzin oraz o błog. Boże w rodzinie                    

Sobota ? 18.3.
godz. 18.00  – + za zmarłych rodziców Józefa i Józefę Bocian z okazji imienin

NIEDZIELA  ? 19.3.
godz.   7.30  –  + Małgorzatę, mariannę, Józefa Danielewskich, Jerzego, Jana, Pelagię Janic
godz. 10.00  –  + Józefa Reszkowskiego z okazji imienin
godz. 11.30  –  + Bronisławę, Jana Kołodziejskich i Antoniego Malinowskiego
godz. 17.30  –  + Józefa Hinca z okazji imienin, Tadeusza Grzegorzewskiego i zmarłych z rodziny

Odpusty

Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary, a gładzone są przez cierpienie, trudy życia czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się terminem „odpust”, którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Odpust jest cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary doczesnej w części lub całości.

W poniżej załaczonych dokumentach zawarta jest szczegółowa informacja o odpustach: 

PAWEŁ VI KONSTYTUCJA APOSTOLSKA INDULGENTIARUM DOCTRINA

Nauka o odpustach i ich wykaz

Klasyfikacja ministrantów za luty 2017

PUNKTACJA ZA LUTY 2017 r.

I. Szkoła Podstawowa i młodsi:
1. ZWIĘCZAK Marcin 104
2. WIATR Marcin 54
3. WEDEL Marek 50
4. NIESTATEK Paweł 45
5. CIERZNIAKOWSKI Łukasz 40
    WEDEL Michał 40
7. BRZEZIŃSKI Stanisław 35
8. BRZEZIŃSKI Jakub 25
    MAZUREK Mikołaj 25
10. BRZEZIŃSKI Miłosz 20
    RESZKOWSKI Jan 20
12. BURCHARDT Sebastian 15
     RUDAK Maksymilian 15
14. DOMŻALSKI Aleksander 10
     RUTKOWSKI Kacper 10
16. JAGODZIŃSKI Sebastian 0
      JAGODZIŃSKI Kamil 0
      ŁUKASIEWICZ Paweł 0

II. Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne:


1. WEDEL Krzysztof 51
2. WEDEL Jan 46
3. BINDEK Paweł 33
4. CIERZNIAKOWSKI Mateusz 20
5. GRODNICKI Adrian 0
    JANKOWIAK Jakub 0
    JANKOWIAK Jonasz 0
    ŁOŚ Szymon 0

Ogłoszenia parafialne 1.03.2017 – Środa Popielcowa

 1. Dziś rozpoczynamy święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msza Święta o godz. 18.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Cały Wielki Post jest wezwaniem do odwrócenia się od siebie samego po to, aby skierować się ku Panu Bogu. Jest to wołanie o umieszczenie Go w centrum myśli i zamierzeń, zajętych często wyłącznie przez nasze własne ?ja?. Jest to zachęta do zwrócenia się ku Panu Bogu jak dziecko, to znaczy z prostotą, entuzjazmem i radością. Jeśli pragniemy budować prawdziwą wspólnotę z Chrystusem, to nie może zabraknąć nam sił i czasu na uważniejsze wsłuchiwanie się w Jego głos, na baczniejsze przyglądanie się Jego życiu i postępowaniu, na szczerszą i dłuższą z Nim rozmowę.
 2. W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszym kościele o godz. 17.00 będziemy szli za Chrystusem Jego drogą krzyżową z dziećmi , a po Mszy św. droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych,
  a w niedziele o godz. 16.30 będziemy rozpamiętywali Jego mękę podczas gorzkich żali. Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w zlaicyzowanym dziś świecie pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym krzyżu ? znaku zbawienia. Niech on przypomina, zwłaszcza wrogom Kościoła, że największą wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie krzyża: ?W krzyżu miłości nauka?.
 3. Dziś rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Pamiętajmy, że pokuta jest owocem Bożej łaski i Bożego miłosierdzia (por. KKK nr 1432-1433). Wielki Post powinien być naznaczony jeszcze intensywniejszą współpracą z Panem Bogiem, który jest źródłem wszelkiego dobra i ?daje nam siłę zaczynania od nowa? (KKK nr 1432). Już od dziś potraktujmy bardzo poważnie wymóg prawa kościelnego, który nakłada na nas w tym czasie obowiązek spowiedzi wielkanocnej.
 4. Z większą odwagą i radykalniej otwórzmy się na wielkopostną akcję trzeźwości. Przeżywamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, a wszelkie wyrzeczenia łatwiej podejmujemy w rozpoczynającym się pokutnym okresie. Może warto rozszerzyć tę akcję na cały Wielki Post. Niech wśród nas nie będzie już osób i rodzin, które cierpią z powodu nałogu pijaństwa, nikotynizmu i narkomanii. Będąc blisko Pana Boga, zawsze jesteśmy silniejsi.
 5. Pamiętajmy, że w okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a przez nas nienaprawione. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, nawet najlżejszego, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Odpust zupełny można uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w nabożeństwie drogi krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w gorzkich żalach oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
  Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego
  Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: ?Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje? (Ps 22,17).

Możliwość uzyskania odpustu zupełnego w Wielkim Poście

Zarówno do odprawiania nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów, jak i do pobożnego odmówienia w piątki Wielkiego Postu przed wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, przypisana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie następujących warunków: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: ?Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje? (Ps 22,17).

O Wielkim Poście

WIELKI POST

Wielki Post jest czas szczególnym, który nas przygotować na przeżycie największej tajemnicy wiary ? Zmartwychwstania Pana Jezusa. Okres ten duży nacisk kładzie na modlitwę, post i jałmużnę, które to mają przypomnieć chrześcijaninowi o konieczności doskonalenia siebie. Modlitwa to spotkanie, rozmowa z Bogiem. Wielki Post daje do tego dużo okazji. Szczególne modlitwy i nabożeństwa Wielkiego Postu to Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Post ma za zadanie przenieść uwagę człowieka ze spraw materialnych na duchowe oraz nauczyć go samodyscypliny. Oznacza nie tylko dobrowolne ograniczenie w jedzeniu, piciu, czy korzystaniu z przyjemności lub odpoczynku, które podejmujemy ze względów religijnych. Nie chodzi tylko o rezygnację z czegoś (np. słodyczy, telewizji, komputera, itp.), ale by w to miejsce postawić coś bardziej wartościowego, np. czytanie Pisma Świętego lub książki religijnej, pomoc w domu, i inne. Celem postu nie jest więc udręczenie ciała, lecz hartowanie i uszlachetnianie serca, woli i umysłu. Post ma nas uczyć wrażliwości i solidarności z ubogimi oraz panowania nad sobą, a przez to ubogacić wewnętrznie. Post ma wyrywać nas z egoizmu i otwierać na potrzeby innych. Z tego względu post ściśle łączy się z chrześcijańskim miłosierdziem, które nazywamy jałmużną. Jałmużna to nie tylko dawanie pieniędzy. Obejmuje ona to wszystko, o czym mówią uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. Chodzi w niej o to, by w bardzo konkretny sposób (np. uśmiech, dobre słowo, przebaczenie, pomoc, itp.) okazać miłość i miłosierdzie drugiemu. Wielki Post trwa 40 dni i liczony jest od Środy Popielcowej. Liczba czterdzieści to dni liczone z wyłączeniem niedziel, gdyż od zawsze dzień ten traktowany był jako święto. Nie zawsze post trwał czterdzieści dni. Około III w. pościło się jedynie czterdzieści godzin, co odpowiadało dzisiejszemu Wielkiemu Piątkowi i Wielkiej Sobocie. Następnie wymiar ten przedłużył się do tygodnia, a następnie do 40 dni, co zostało ustalone w IV wieku; natomiast w VI w. ustanowiono Środę Popielcowa jako początek tego okresu zadumy. ?40? ma bogatą tradycję w Piśmie Świętym. Najczęstszym odwołaniem jest oczywiście czterdziestodniowy pobyt Jezusa na pustyni, którą to historię opisują ewangeliści Marek i Łukasz, jednak tyle samo dni miał trwać potop i pobyt Mojżesza na Synaju. Również tyle samo dni mieli mieszkańcy Niniwy na nawrócenie się. 40 lat natomiast tułali się Izraelici zmierzając do Ziemi Obiecanej. Warto wspomnieć, że przez pewien czas (od VII do XIX w.) Wielki Post trwał o trzy tygodnie dłużej, mając do siedemdziesięciu dni. Przed Wielkim Postem właściwym istniało bowiem tzw. Przedpoście przygotowujące wiernych do wkroczenia w Wielki Post. Liturgia Wielkiego Postu skupia się wokół trzech tematów: 1. Pokuta i nawrócenie (Środa Popielcowa i większość dni powszednich), 2. Chrzest i jego wymagania (Niedziela, zwłaszcza II, IV i V), 3. Męka Chrystusa (Niedziela Palmowa i dwa ostatnie tygodnie). Liturgia Wielkiego Postu jest dość wyciszona i przybliża nam wydarzenia z historii zbawienia, szczególnie mękę i śmierć Jezusa. Kolorem szat liturgicznych jest fioletowy. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn ?Chwała na wysokości Bogu? oraz radosna aklamacja ?Alleluja? śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii, a zastępuje ją aklamacja ?Chwała Tobie, Królu wieków? albo ?Chwała Tobie, Słowo Boże?. Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W tym dniu chrześcijanie biorą udział we Mszy św., podczas której kapłan na znak nawrócenia i pokuty posypuje głowy popiołem i wypowiada słowa: ?prochem jesteś i w proch się obrócisz? lub ?nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię?. Obrzęd ten jest zewnętrznym znakiem rozpoczęcia publicznej pokuty. Popiół do posypania głów powstaje z gałązek palmowych niesionych w procesji w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Dla wiernych, którzy nie mogą tego dnia uczestniczyć we Mszy św., domownicy przynoszą poświęcony popiół z kościoła i posypują ich głowy. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły – ilościowy (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta) i jakościowy (=wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14 roku życia, a prawem o poście ilościowym tylko osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku życia. Tak samo jest w Wielki Piątek.

Nabożeństwa wielkopostne. Droga Krzyżowa to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. W nabożeństwie Drogi Krzyżowej chodzi o zrozumienie sensu cierpienia Syna Bożego dla naszego zbawienia. Śmierć na krzyżu, będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, że między ofiarą krzyża, a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza. Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Treść kolejnych stacji ma nas pobudzać do osobistej refleksji nad życiem. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa oraz chęć bycia nowym człowiekiem chętnym do nawrócenia i pokuty. Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej. Pierwsi chrześcijanie szczególną czcią otaczali te święte miejsca w Jerozolimie. Pielgrzymi udający się do Jerozolimy pragnęli nie tylko oglądać miejsca, po których chodził Zbawiciel, nie wystarczała im sama kontemplacja i rozważanie – chcieli czynnie uczestniczyć w przeżyciach Jezusa. Już w IV w. istniał w Jerozolimie obchód miejsc Męki w Niedzielę Palmową i w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Cześć dla Męki Pańskiej wzrosła po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców w 1099 roku. Pątnicy starali się odnaleźć miejsca i sceny Pasji. Kolejność nawiedzania miejsc Męki nie była jeszcze ustalona. Dopiero franciszkanie, którzy w 1320 roku objęli opiekę nad Ziemią Świętą, nadali procesjom ramy organizacyjne. Do powstania i rozszerzenia się Drogi Krzyżowej przyczynił się najbardziej Holender zwany Adrichomiusem, przełożony klasztoru św. Barbary w Delft (zmarł w 1585 r.). Ułożył on cykl Drogi krzyżowej w 12 stacjach wraz z komentarzem. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w jego układzie rozszerzyło się pod koniec XVI wieku na całą Europę. Po dodaniu w XVII wieku dwóch ostatnich stacji: zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu, Droga krzyżowa uzyskała ostateczny kształt, znany do dzisiaj. Pierwsze Drogi krzyżowe powstały w dzisiejszej Holandii. Zakładano je nie tylko w otwartym terenie, ale także w kościołach, krużgankach klasztornych i na cmentarzach. Najgorliwszym propagatorem Drogi krzyżowej był franciszkanin św. Leonard z Porto Maurizio (zmarł w 1751 r.). Wzniósł na terenie Włoch 572 Drogi Krzyżowe. Jedna z najsłynniejszych znajduje się w rzymskim Koloseum. Założył ją na prośbę św. Leonarda ówczesny papież Benedykt XIV. Kalwarie w Polsce pojawiły się na początku XVII wieku. Pierwsza, największa i najwspanialsza, została założona przez Mikołaja Zebrzydowskiego w 1604 roku niedaleko Krakowa. Rozbudowa obiektu trwała ponad sto lat i prowadziło ją kilka pokoleń Zebrzydowskich. Od 1609 roku rozpoczęto odgrywać Misterium Męki Pańskiej. Niedługo po Zebrzydowskiej powstały następne kalwarie: w Pakości zwana Kujawską – założona przez Michała Działyńskiego, Jerozolima Kaszubska w Wejherowie – założona przez Jakuba Weyhera, w Pacławiu – założona przez Maksymiliana Fredrę i Jerozolima Dolnośląska w Wambierzycach – założona przez Daniela Osterberga. Gorzkie Żale to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku. Polega również na rozważaniu męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Nabożeństwo to składa się z trzech części, które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Gorzkie Żale rozpoczynają się tzw. ?Pobudką?. Następnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje, które wyrażają ból duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Kończy wszystko antyfona ,,Któryś za nas cierpiał rany?. Poszczególne części dzielą nasze rozważanie według chronologii wydarzeń. Część pierwsza każe nam rozmyślać o tym ?co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrojcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia?, w części drugiej kontynuujemy rozmyślania nad cierpieniami Pana Jezusa ?aż do okrutnego cierniem ukoronowania?, by w części ostatniej dojść do chwili ?ciężkiego skonania na krzyżu?. Nabożeństwo ?Gorzkich Żalów? odprawiono po raz pierwszy w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w roku 1707. Autorem tekstu był ksiądz Wawrzyniec Stanisław Benik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a` Paulo. Korzenie tego nabożeństwa sięgają jednak dalej. Powstało ono bowiem jako nowy sposób odprawiania Pasji, czyli rozważania Męki Pańskiej. W tym sensie ?Gorzkie Żale? wpisują się w tradycję misteriów pasyjnych. Opiekę nad misteriami obejmowały powoływane specjalnie w tym celu bractwa i dzięki nim tradycja ta przetrwała do wieków późniejszych. Tę tradycję podjęło też Bractwo Miłosierdzia Św. Rocha powstałe w pierwszej połowie XVII wieku przy kościele św. Krzyża w Warszawie. By oddać cześć Bogu członkowie Bractwa brali udział w różnych nabożeństwach: procesjach pokutnych, procesjach różańcowych, a także w odprawianiu pasji. Jednak tradycyjna forma pasji okazała się trudna w realizacji. Szukano zatem nowej formy. Efektem tych prac była wydana na początku 1707 roku książeczka pod tytułem ?Snopek Miry z Ogrodu? i tam zawarte były ?Gorzkie Żale?.

Ogłoszenia Parafialne 26.02.2017 ? VIII Niedziela Zwykła

 1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.
 2. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
 3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 9.00 i wieczorem o godz. 18.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post ? czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ? ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który ?daje nam siłę zaczynania od nowa? (KKK nr 1432).
 6. W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci ?Żołnierzy Wyklętych?. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W I czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 modląc się o pokój na świecie, w Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją również w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. od godz. 17.00. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami. W piątek i sobotę wystawienie Najśw. Sakramentu od godz. 17.30. W sobotę po mszy św. spotkanie z Rodziną Różańcowa.
 8. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.
 9. Zachęcamy do czytania ?Przewodnika Katolickiego? od dziś w nowej szacie graficznej z dodatkiem ?5 minut z Bogiem? ? modlitwy na każdy dzień. Dziękujemy również za wszystkie składane ofiary czy to na tacę czy do skarbony ?Bóg zapłać?. Przygotowujemy do wymiany następne trzy okna.

INTENCIE MSZALNE

Poniedziałek   ? 27.2.
Godz.   18.00  –  + Mirosława Pruszaka z okazji urodzin

Wtorek ? 28.2.    
Godz. 18.00  –  + Jana Dolatowskiego w 2 rocz. śmierci

Środa ?  1.3.  
Godz.   9.00 ? za Parafian
Godz.  18.00 ?   + Benedykta Kufel z okazji urodzin i zmarłych rodziców i braci Kufel

Czwartek ?  2.3.
Godz.18.00  –  + Salomeę i Sylwestra Kupiszów oraz Ewę i Mieczysława Bełkowskich

Piątek ? 3.3. 
Godz. 18.00  – + Otylię Donarską w 8 rocz. śmierci i zmarłych rodziców

Sobota ? 4.3.
godz. 18.00  – + Kazimierza i Karolinę Staszak

NIEDZIELA  ? 5.3.
godz.   7.30  –  + Benedykta w 48 rocz. śmierci, Monikę Wedel w 26 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny
godz. 10.00  –  + Wiktorię i Franciszka Karaszkiewicz i zmarłych z rodziny
godz. 11.30  –  + Kazimierza Łosia z okazji imienin, zmarłych rodziców z obojga stron oraz o błog. Boże dla Stanisławy
godz. 17.30  –  + Marię Bąk w rocz. śmierci i zmarłych z rodziny