Ogłoszenia LSO – Wielka Sobota

Przychodzimy co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem Liturgii. Z zakrystii w procesji udajemy się
przed główne wejście do kościoła, gdzie nastąpi obrzęd poświęcenia ognia. Wyjście a następującej
kolejności: ministrant niosący Paschał ? ministranci kadzidła ? ministranci z pozostałymi paramentami
liturgicznymi ? pozostali ministranci ? ks. Mateusz i ks. Proboszcz.
LITURGIA ŚWIATŁA:
? Nagłośnienie ? Wojciech Zwięczak
? Komentarze ? Wojciech Brzeziński
? Mszał / mikrofon ? Mateusz Cierzniakowski / Mikołaj Mazurek
? Paschał ? Jan Wedel
? Grona ? Krzysztof Wedel
? Znicz ? Marcin Zwięczak
? Ogień ? Jonasz Jankowiak / Jakub Jankowiak
Po poświęceniu ognia i Paschału udajemy się procesyjnie do kościoła w następującej kolejności:
Ministranci kadzidła ? Ks. Proboszcz z Paschałem ? ks. Mateusz ? ministranci i lektorzy ? wierni
Po drugim śpiewie ?Światło Chrystusa? lektorzy odpalają swoje świece od Paschału i podają wiernym.
LITURGIA SŁOWA:
? I czytanie (1) ? Rdz 1,1-2,2 ? Wojciech Zwięczak
? II czytanie (3) ? Wj 14,15 ? Mateusz Matusiak
? III czytanie (5) ? Iz 55,1-11 ? Jakub Kulczyński
? IV czytanie (7) ? Ez 36,16-17a.18-28 ? Michał Graczyk
? Dzwonki podczas śpiewu ?Chwała na wysokości Bogu? ? Stanisław Brzeziński / Mikołaj Mazurek /
Kacper Rutkowski
? Odpalenie świec ołtarzowych przed śpiewem ?Chwała na wysokości Bogu? ? Adrian Grodnicki
? V czytanie (8) ? Rz 6,3-11 ? Mateusz Grodnicki
LITURGIA CHRZCIELNA:
? Śpiew litanii do Wszystkich Świętych ? organista
? Mikrofon / mszał / woda święcona / kropidło ? Mateusz Cierzniakowski / Adrian Grodnicki
? Paschał ? Jan Wedel
? Odpalenie świec po poświęceniu wody ? Wojciech Zwięczak / Michał Graczyk / Artur Januszewski /
Mateusz Matusiak / Jakub Kulczyński / Mateusz Grodnicki / Mateusz Matusiak
? Modlitwa powszechna ? Artur Januszewski
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA:
? Służenie / Mszał ? Paweł Bindek / Miłosz Brzeziński / Jan Reszkowski
? Pateny ? Paweł Bindek / Adrian Grodnicki / Jonasz Jankowiak / Jakub Jankowiak / (Jan Wedel)
PROCESJA REZUREKCYJNA:
Po ?Modlitwie po Komunii? w czasie komentarza wszyscy ministranci i lektorzy ustawiają się w dwóch
rzędach w bocznej, aby procesyjnie udać się do Grobu Pańskiego.
? Mszał / mikrofon ? Mateusz Cierzniakowski / Mikołaj Mazurek
? Welon przy Grobie Pańskim i na błogosławieństwo ? Mateusz Grodnicki
? Nagłośnienie ? Wojciech Zwięczak
? Figura Zmartwychwstałego ? Jan Wedel
? Krzyż ? Adrian Grodnicki
? Świece ? koło krzyża: Paweł Bindek / Jan Reszkowski; przy IHS: Krzysztof Wedel / Michał Graczyk
? Dzwonki na procesji ? Michał Wedel / Aleksander Nawrot
1. Komentarz wprowadzający w liturgię Wigilii Paschalnej
2. Przed procesją z paschałem (po modlitwie kapłana: Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego…)
3. Przed Orędziem Paschalnym (po umieszczeniu paschału na świeczniku)
4. Przed Liturgią Słowa, Do I czytania (1)
5. Do II czytania (3) (po modlitwie kapłana)
6. Do III czytania (5) (po modlitwie kapłana)
7. Do IV czytania (7) (po modlitwie kapłana)
8. Przed ?Chwała na wysokości Bogu?
9. Do V czytania (8 ? Epistoła) (po modlitwie kapłana)
10. Przed śpiewem ?Alleluja?
11. Przed liturgią chrzcielną (gdy kapłan usiądzie po homilii)
12. Przed odnowieniem przyrzeczeń chrztu świętego (po błogosławieństwie wody)
13. Przed Liturgią Eucharystyczną (po pokropieniu wodą)
14. Przed procesją rezurekcyjną (po komunii)