Triduum Paschalne Wielki Piątek

Męka Pańska według Całunu Turyńskiego

Siedem najważniejszych relikwii związanych z Męką i Śmiercią Chrystusa