Ogłoszenia Parafialne 16.08.2015 XX Niedziela Zwykła

  1. Dziś przypada dwudziesta niedziela w ciągu roku. W liturgii słowa rozważaliśmy temat Eucharystii. Przyjmijmy otwartym umysłem i sercem tę naukę Chrystusa o Chlebie żywym, zapewniającym nam życie wieczne.
  1. W sobotę nasze myśli i uczucia skierujemy również ku Najświętszej Maryi Pannie, którą w tym dniu będziemy wspominać jako Królową. Maryję obrał na Królową naszego narodu król Jan Kazimierz, gdy 1 IV 1656 roku złożył śluby w katedrze lwowskiej. Maryi Królowej polećmy naszą Ojczyznę i nasze rodziny, sprawę trzeźwości naszego narodu i problemy ubożejącej części społeczeństwa polskiego.
  1. Za tydzień przypada w niedzielę Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, ale obchodzony publicznie po raz pierwszy dopiero w 2011 roku w Warszawie. Na obchody tego dnia wybrano 23 sierpnia, bo nawiązuje on do daty podpisania paktu Ribbentrop?Mołotow, co miało miejsce 23 sierpnia 1939 roku.
  1. Pragniemy włączyć się w akcję Caritasu ?Z uśmiechem do szkoły? rozprowadzając cegiełki na zakup wyprawek szkolnych i dofinansowanie wyżywienia dzieci w czasie roku szkolnego. Cegiełki można nabyć wychodząc z kościoła.
  1. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, a zarazem do pogłębienia swojej wiary i znalezienia wielu wiadomości o Kościele w świecie, w Ojczyźnie i naszej diecezji. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 17 VIII ? św. Jacek, prezbiter, dominikanin, który założył pierwszy klasztor dominikanów w Polsce. Urodził się w Kamieniu na Śląsku pod koniec XII wieku, a zmarł w Krakowie 15 VIII 1257 roku, wyczerpany pracą misyjną (wspomnienie obowiązkowe);
  • 20 VIII ? św. Bernard, opat cystersów w Clairvaux we Francji i doktor Kościoła, wielki czciciel Najświętszej Maryi Panny. Żył na przełomie XI i XII wieku (wspomnienie obowiązkowe);
  • 21 VIII ? św. Pius X, papież, który odrodził życie eucharystyczne i liturgię oraz odnowił studia biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Żył na przełomie XIX i XX wieku (wspomnienie obowiązkowe)
  • 22 VIII ? Najświętsza Maryja Panna, Królowa.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   ? 17.8.
Godz. 8.00  –  + Seweryna i Helenę Grzymałów i Jana Kujawkę

Wtorek ? 18.8.
Godz. 18.00 –  + Zytę, Jana Hass i zmarłych z rodziny

Środa ?  19.8.
Godz.  18.00 –  + Wiesławę Kufel z okazji urodzin i zmarłych z rodziny

Czwartek ? 20.8.
Godz.- 8.00 –  z podz. za odebrane łaski, z prośbą o błog. Boże dla Małgorzaty i Dariusza w 21 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla dzieci

Piątek ? 21.8.
Godz. 18.00  ?  + Michała Baranowskiego w 3 rocz. śmierci

Sobota ?  22.8.
godz. 18.00 ?  + Elżbietę, Annę Rodewald i rodziców z obojga stron

NIEDZIELA  ? 23.8.
godz.   7.30  –   + Bożenę Meler, Władysławę i Romana oraz zmarłych z rodziny
godz. 11.00  –   + Aleksandrę i Henryka Gaca i zmarłych z rodzin Golomskich i Gaców
godz. 17.30  –    + Antoniego Biesek w 27 rocz. śmierci