Archiwum Tagów: odpust

Uroczystość Najświętszej Rodziny – 29.12.2019 Odpust parafialny

W niedzielę 29 grudnia obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Rodziny : Jezusa, Maryi i Józefa. Sumę odpustową o godz. 11.30 odprawił i kazanie wygłosił rektor Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie ks. Kan. Przemysław Kwiatkowski. W tym dniu podczas wszystkich Mszy św. małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie.

Odpust parafialny 30.12.2016

W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym,  obchodziliśmy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.  Uroczystą sumę odpustową o godz. 18.00 odprawił ks. Prałat Wojciech Przybyła, dyrektor bydgoskiego ?Caritas?, a kazanie odpustowe wygłosił ks. Mateusz Ziemlewski. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzaliśmy Jej nasze rodziny i  wszystkie rodziny prosząc, aby były Bogiem silne i promieniujące wiarą.
Ks. Prałat specjalnie podziękował młodzieży z parafialnej sekcji Caritas za bardzo efektywną przedświąteczną zbiórkę darów, co pięknie świadczy o zaangażowniu jej uczestników.

 

Drugi Odpust Parafialny 26.07.2015

26 lipca to wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny ? dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. W ten dzień przypada nasz drugi odpust parafialny. Modlitwą wyraziliśmy wdzięczność naszym rodzicom, dziadkom i emerytom za chleb zdobyty ich ciężką pracą i trudy związane z naszym wychowaniem.  Uroczystą sumę, o godz. 11.00, ku czci św. Joachima i Anny odprawił ojciec Władysław Budziak i wygłosił homilię, w której przekazał jak wielką wartością dla rodzin są ludzie starsi, ktorzy zawsze powinni cieszyć się szacunkiem młodszych, a szczególnie swoich dzeci i wnuków.

Po Mszy ks. proboszcz Michał Andrzejewski z okazji wczorajszego wspomnienia św. Krzysztofa, święcił samochody, które kolejno podjeżdżały na ulicy koło kościoła.

.

Ogłoszenia Parafialne 2.11.2014

31 Niedziela Zwykła

  1. Mimo że przypada dziś niedziela, w liturgii celebrujemy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Teksty liturgiczne tego dnia wskazują na zmartwychwstanie, którego oczekujemy, a jest ono przecież centralnym punktem przeżywania każdej niedzieli. Modlimy się zatem dziś za tych wszystkich wierzących, którzy jeszcze oczekują wybawienia. I choć są pewni otrzymanego zbawienia, to jednak potrzebują naszej modlitwy, aby mogli odpokutować kary zaciągnięte z powodu popełnionych grzechów. Po Mszy św. o godz. 11.30 odprawimy procesję żałobną wewnątrz kościoła.
  2. Dziś każdy kapłan może odprawić trzy Msze św., a każdy z nas za pobożne nawiedzenie cmentarza lub kościoła może uzyskać odpust zupełny, który następnie może ofiarować za zmarłych. Niekoniecznie trzeba ich wymieniać z imienia, wystarczy wzbudzić intencję i ofiarować ten odpust za zmarłego, który go najbardziej potrzebuje.
  3. Odpust zupełny możemy uzyskać aż do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i spełnienie pozostałych warunków, którymi są: stan łaski uświęcającej (nie jest konieczne, abyśmy skorzystali z sakramentu pokuty tego dnia, ważnej jest jednak, abyśmy pozostawali w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego, który ten stan łaski niszczy), zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
  4. Kartki z wypisanymi imionami zmarłych, za których pragniemy się modlić, możemy składać w zakrystii. Dzisiaj różaniec z wymieniankami o godz. 17.00, a od poniedziałku do soboty włącznie odmawiać będziemy za naszych zmarłych różaniec o godz. 17.30. O godz. 18.00 sprawowana będzie Msza św. za tych wszystkich zmarłych wypisanych na karteczkach.
  5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Jak pamiętamy, jest to dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii. W tym dniu szczególnie pamiętać będziemy o naszych zmarłych kapłanach podczas różańca. Prosimy, aby na tę Mszę św. przybyli również rodzice naszych ministrantów i lektorów
  6. Będziemy przeżywali również pierwszy piątek miesiąca, dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. wynagradzająca zostanie odprawiona o godz.18.00.
  7. Okazja do spowiedzi będzie w czwartek od godz.17.00, a w piątek od godz. 16.30. Klasom gimnazjalnym przypominam o tym obowiązku.
  8. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, w którym znajdziemy wiele wiadomości o Kościele w świecie, w Polsce i w naszej diecezji. Wychodzą z kościoła można nabyć kalendarzyki. Serdeczne ?Bóg zapłać? za wszystkie składane ofiary.