Ogłoszenia Parafialne 2.08.2015 XVIII Niedziela Zwykła

 1. Dziś ? osiemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem pierwsza niedziela sierpnia, miesiąca trzeźwości. Jak przed wiekami Bóg karmił Izraelitów manną, by nie ustali w drodze do ziemi obiecanej, tak nas tu zgromadzonych Pan Jezus posilił Chlebem Eucharystycznym, który dodaje nam sił w dążeniu do nieba. Umocnieni tym pokarmem starajmy się zyskać dziś odpust Porcjunkuli, wyproszony przez świętego Franciszka z Asyżu, gdy objawił mu się Pan Jezus. Każdy, kto pobożnie dziś nawiedzi swój kościół parafialny, odmówi w nim Ojcze nasz i Wierzę oraz przyjmie Komunię Świętą i pomodli się w intencjach wyznaczonych przez papieża, ponadto nie jest przywiązany do jakiegokolwiek grzechu, zyskuje odpust zupełny.

Postarajmy się też odpowiedzieć na apel biskupów polskich, wzywających nas do trzeźwości i abstynencji w sierpniu.

 1. W czwartek ? pierwszy w tym miesiącu ? święto Przemienienia Pańskiego. Msza Święta w naszym kościele o godz. 18.00 Godzina święta i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.18.30 do 21.00. Gorąco zachęcam parafian i gości do uczestnictwa w świątecznej Eucharystii i adoracji. Pamiętajmy, że pragniemy modlić się o pokój na świecie, w ojczyźnie i w naszych rodzinach.
 2. W tym tygodniu przypada również pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź św. przed pierwszym piątkiem ? w środę , czwartek i w sam pierwszy piątek od godz.17.00. Nabożeństwo o godz. 17.30.
 3. Pragniemy włączyć się w akcję Caritasu ?Z uśmiechem do szkoły? rozprowadzając cegiełki na zakup wyprawek szkolnych i dofinansowanie wyżywienia dzieci w czasie roku szkolnego. Cegiełki można nabyć wychodząc z kościoła.
 4. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, a zarazem do pogłębienia swojej wiary i znalezienia wielu wiadomości o Kościele w świecie, w Ojczyźnie i naszej diecezji. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
 5. Dzisiaj w Radzie Osiedla, z okazji 71 rocz. Powstania Warszawskiego, pragniemy po- śpiewać pieśni patriotyczne. Chętnych do wspólnego śpiewania zapraszamy na godz. 16.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 4 VIII ? św. Jan Maria Vianney, prezbiter, który będąc proboszczem w Ars, zasłynął jako spowiednik i mąż modlitwy. Żył w latach 1786?1859. Obecnie czczony jest jako patron proboszczów (wspomnienie obowiązkowe);
 • 8 VIII ? św. Dominik, prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego, nazywanego także od jego imienia Zakonem Dominikanów. Żył na przełomie XII i XIII wieku, ale jego dzieło trwa do dziś (wspomnienie obowiązkowe).

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   ? 3.8.
Godz. 18.00  –  + Wandę Tomaszewską w 3 rocz. śmierci oraz zmarłych rodziców z obojga stron

Wtorek ? 4.8.
Godz. 18.00 –  + Kazimierza Łosia

Środa ?  5.8.
Godz.  18.00 –  + Henryka Woźniaka w 2 rocz. śmierci

Czwartek ? 6.8.
Godz.- 18.00   + Zytę Hass i zmarłych z rodziny

Piątek ? 7.8.
Godz. 18.00  ?  + Eulalię i Konrada

Sobota ?  8.8.
godz. 18.00 ?  + Helenę, Mieczysława i Ryszarda Mazurek

NIEDZIELA  ? 9.8.
godz.   7.30  –   + Stanisławę, Franciszka Średzińskich, Rozalię, Filipa Malok i zmarłych z rodziny
godz. 11.00  –   + Dariusza Wolnika i zmarłych z rodziny
godz. 17.30 –   + Elżbietę i Jerzego Olszewskich

Ogłoszenia Parafialne 26.07.2015 XVII Niedziela Zwykła

 1. Dziś ? siedemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem ze względu na przypadające dziś wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny ? dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. Zarówno w pierwszym czytaniu mszalnym, jak i w Ewangelii była mowa o cudownym rozmnożeniu chleba. To była wyjątkowa interwencja Chrystusa. Zwykle człowiek zdobywa chleb dzięki swojej pracy. Dziś swoją modlitwą wyrażamy wdzięczność naszym rodzicom, dziadkom i emerytom za chleb zdobyty ich ciężką pracą. Jest to również dzień naszego drugiego odpustu. Uroczystą sumę, o godz. 11.00, ku czci św. Joachima i Anny odprawi ojciec Władysław Budziak
 2. Po Mszy św. o godz. 11.00, z okazji wczorajszego wspomnienia św. Krzysztofa, święcić będziemy samochody, a swymi ofiarami do puszek wspierać będziemy akcję kupna samochodów dla misjonarzy.
 3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej o godz. 17.30. Zachęcamy parafian i gości do uczczenia Matki Bożej, a także do modlitwy za poległych za Ojczyznę z okazji przypadającej w tę sobotę 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 4. Za tydzień ? osiemnasta niedziela w ciągu roku. W kościołach parafialnych można w tym dniu zyskać odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. Aby zyskać odpust zupełny, trzeba wypełnić przepisany czyn pobożny i zwykłe warunki odpustu. W tym wypadku przepisanym czynem pobożnym jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim modlitw: ?Ojcze nasz? i ?Wierzę w Boga?. Zwykłe warunki odpustu to: spowiedź sakramentalna, Komunia i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Nadto do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w  czyśćcu cierpiącą.
 5. Przed nami sierpień, miesiąc pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, a zarazem miesiąc pamięci o ważnych wydarzeniach z historii naszego narodu. Biskupi polscy apelują do nas i do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie, abyśmy przeżyli go w trzeźwości. W związku z tym zachęcamy parafian i gości do podejmowania zobowiązań abstynencji od alkoholu w sierpniu lub przez dłuższy okres czasu, a nawet aż do końca życia.
 6. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, a zarazem do pogłębienia swojej wiary i znalezienia wielu wiadomości o Kościele w świecie, w Ojczyźnie i naszej diecezji. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 29 VII ? św. Marta, siostra Łazarza i Marii, znana z Ewangelii, patronka gospodyń domowych i hotelarzy (wspomnienie obowiązkowe);
 • 31 VII ? św. Ignacy z Loyoli, prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, z pochodzenia Hiszpan, który żył na przełomie XV i XVI wieku, patron rekolekcji i ćwiczeń duchownych (wspomnienie obowiązkowe);
 • 1 VIII ? św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, nazywanego też Zgromadzeniem Redemptorystów (wspomnienie obowiązkowe).

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   ? 27.7.
Godz. 18.00  –  + zmarłych rodziców Annę i Stefana oraz Zygmunta

Wtorek ? 28.7.
Godz. 18.00 –  + Eugenię Zielińską w 4 rocz. śmierci Barbarę i zmarłych z rodziny

Środa ?  29.7.
Godz.  18.00 –  dziękczynna za opiekę, z prośbą o dalsze łaski dla Anny, Krzysztofa, Weroniki i Magdaleny z okazji imienin

Czwartek ? 30.7.
Godz.- 18.00   + Kazimierza Łosia

Piątek ? 31.7.
Godz. 18.00  ?  + ks. Prałata Ryszarda Szczerbę w 4 rocz. śmierci

Sobota ?  1.8.
Godz. 16.30 ? msza św. z okazji 50-lecia małżeństwa Bożeny i Adama Bielaków
godz. 18.00 ?  + Władysławę i Mieczysława i zmarłych  rodzin Łuczak i Górków

NIEDZIELA  ? 2.8.  
godz.   7.30  –   + Stefanię i Mariana Wojciekiewicz oraz zmarłych z rodziny
godz. 11.00  –   + Stanisława Łosia oraz zmarłych rodziców z obojga stron
godz. 17.30 –   + zmarłych rodziców Franciszkę i Wincentego oraz zmarłe rodzeństwo

Ogłoszenia Parafialne 19.07.2015 XVI Niedziela Zwykła

 1. Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazała nam troskę Pana Jezusa o Jego uczniów, zmęczonych wykonywaniem zleconej im przez Niego misji. Pan Jezus jako dobry Pasterz troszczy się również o nas. Niech ta prawda towarzyszy nam zarówno w czasie pracy jak i odpoczynku. Módlmy się też za rolników.
 2. W czwartek ? będziemy obchodzić święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. Pochodziła ze Szwecji i wiele wniosła w życie narodów europejskich, dlatego w 1999 roku Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy. Żyła w XIV wieku, ale przykład jej życia najpierw jako żony i matki, a potem jako zakonnicy, jest ciągle aktualny.
 3. W sobotę przypada święto św. Jakuba Apostoła, nazywanego Jakubem Starszym lub Większym. Jest on drugim męczennikiem po św. Szczepanie. Został ścięty mieczem w 44 roku po narodzeniu Chrystusa. Szczególnym miejscem jego kultu i celem pielgrzymek (udających się także z Polski) jest Santiago de Compostela w Hiszpanii.
 4. Również w sobotę przypada wspomnienie św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących. Z tej okazji odbędzie się błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00. MIVA Polska zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary ? jeśli to możliwe, w wysokości jednego grosza za każdy przejechany kilometr ? na zakup środków transportu dla misjonarzy. Ofiary te zbierać będziemy do puszek przed kościołem.
 5. Za tydzień, w niedzielę przypada wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. U nas w parafii jest to dzień odpustu. Uroczysta Msza św. o godz. 11.00, którą odprawi Ojciec Władysław Budziak, ze zgromadzenia Ducha Świętego. Jest to dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. Serdecznie zapraszam.
 6. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, gdzie znajdziemy wiadomości o kościele w świecie, w ojczyźnie i w naszej diecezji. Dziękuję za wszystkie składane ofiary ?Bóg zapłać?

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 20 VII ? bł. Czesław, prezbiter, dominikanin, bardzo mocno związany z Wrocławiem. Tam spoczywają jego relikwie. Żył na przełomie XII i XIII wieku, ale i dziś od niego możemy się uczyć wierności powołaniu ( wspomnienie obowiązkowe);
 • 22 VII ? św. Maria Magdalena, nazywana ?Apostołką Apostołów? z uwagi na to, że zaniosła im radosną wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa, którego spotkała w poranek wielkanocny (wspomnienie obowiązkowe);
 • 24 VII ? św. Kinga, dziewica, pochodząca z Węgier, znana jako miłosierna pani Ziemi Sądeckiej, żyła w XIII wieku, ale jej kult przetrwał i rozwijał się w ciągu wieków. Kanonizował ją dopiero Jan Paweł II w 1999 roku w Starym Sączu (wspomnienie obowiązkowe).

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   ? 20.7.
Godz. 18.00  –  + Stelę, Edwarda, Krystynę i zmarłych z rodziny

Wtorek ? 21.7.
Godz. 18.00 –  + Helenę, Józefa, Mariannę i zmarłych z rodziny

Środa ?  22.7.
Godz.  18.00 –  + Adama Wieczorka

Czwartek ? 23.7.
Godz.- 18.00   + Annę w 3 rocz. śmierci, Kazimierza, Ewę, Ireneusza Nowaków

Piątek ? 24.7.
Godz. 8.00  ?  + Grzegorza Bilskiego w 2 rocz. śmierci

Sobota ?  25.7.
Godz. 16.00 ? msza św. ślubna Weroniki i Michała
godz. 18.00 ?  + Dariusza Cytowicza i zmarłych  rodziców z obojga stron

NIEDZIELA  ? 26.7.
godz.   7.30  –   + Jana, Zytę Hass, Grzegorza oraz zmarłych z rodziny
godz. 11.00  – 1.  + Annę Budzyńską
2. za Parafian
godz. 17.30 –   + Zdzisława Oltera w 7 rocz. śmierci, Ireneusza i zmarłych z rodzin2.

Ogłoszenia Parafialne 12.07.2015 XV Niedziela Zwykła

 

 1. Dziś, w piętnastą niedzielę w ciągu roku, liturgia słowa zwróciła naszą uwagę na obowiązek apostołowania przez wszystkich członków Kościoła, w tym także przez ludzi świeckich. Spotkania naszych parafian z gośćmi przybyłymi do nas na wypoczynek stanowią dobrą okazję do wypełniania tego zadania.
 1. W miesiącach letnich wielu ludzi odpoczywa, ale dla rolników jest to czas wytężonej pracy. Niech towarzyszy im nasza modlitwa, będąca wyrazem wdzięczności za ich trud podejmowany dla dobra wspólnego.
 1. W czwartek obchodzić będziemy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel, nazywane inaczej wspomnieniem Matki Bożej Szkaplerznej. Będzie to dla nas dobra okazja do poznania historii szkaplerza Najświętszej Maryi Panny i podjęcia decyzji o jego noszeniu, a także poznania zakonu karmelitańskiego, szerzącego nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej. Uroczystości odpustowe w naszym dekanacie, w parafii MB z góry Karmel o godz. 18.00, przy ul. Spacerowej.
 1. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, gdzie znajdziemy wiadomości o kościele w świecie, w ojczyźnie i w naszej diecezji. Dziękuję za wszystkie składane ofiary ?Bóg zapłać?
 1. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności: śp. Wanda Bartkowiak z ul. Smukalskiej Polećmy ją i wszystkich naszych zmarłych  miłosierdziu Bożemu: ?Dobry Jezu??.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 13 VII ? święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, którzy żyli na przełomie X i XI wieku i przez pewien czas przebywali w Tropiu nad Dunajcem z myślą o pociągnięciu tamtejszych mieszkańców do wiary chrześcijańskiej (wspomnienie obowiązkowe);
 • 15 VII ? św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza, który jako przełożony generalny zakonu franciszkanów przyczynił się do jego rozwoju (wspomnienie obowiązkowe);
 • 16 VII ? Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   ? 13.7.
Godz. 18.00  –  z podz.za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Małgorzaty i Andrzeja w 30 rocz. ślubu oraz ich dzieci

Wtorek ? 14.7.
Godz. 18.00 –  + Elżbietę Lica w 7 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

Środa ?  15.7.
Godz.  18.00 –  + Tadeusza Grzegorzewskiegow 39 rocz. śmierci, Józefa Hińca oraz zmałych z rodziny

Czwartek ? 16.7.
Godz.- 18.00   o zdrowie i błog. Boże dla Marianny w 93 rocz. urodzin

Piątek ? 17.7.
Godz. 8.00  ?  + Urszulę Jaskólską, zmarłych r rodzin obojga stron oraz Mieczysława, Marię i Stefana Klimczak

Sobota ?  18.7.
Godz. 16.00 ? msza św. ślubna Emilii i Jakuba
godz. 18.00 ?  + Annę i Antoniego Bethke oraz zmarłych z rodziny

NIEDZIELA  ? 12.7.   
godz.   7.30  –   + Teresę, Ryszarda  oraz zmarłych z rodziny Sobczak i Pioch
godz. 11.00  –   + Zytę , Jana Hass, Grzegorza i zmarłych z rodziny
godz. 17.30 –    o zdrowie i błog. Boże dla Mateusza w 18 rocz. urodzin

 

Ogłoszenia Parafialne 5.07.2015 XIV Niedziela Zwykła

 1. Dziś ? czternasta niedziela w ciągu roku. Przyszliśmy na Mszę Świętą niedzielną, aby opowiedzieć się za Chrystusem i oddać chwałę Bogu. Wyjeżdzającym na wakacje życzymy udanego wypoczynku.
 1. Wakacje to okres szczególnie aktywnej działalności dealerów narkotyków i agitatorów usiłujących wciągnąć młodzież do różnych sekt. Przestrzegamy przed tymi zagrożeniami zarówno parafian, jak i gości.
 1. Jutro ? z okazji wspomnienia obowiązkowego bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, która żyła w latach 1863?1922 i dużo zrobiła dla misji w Afryce, chociaż na misje nie wyjechała, na Mszę Świętą wieczorną zapraszamy parafian i gości, a zwłaszcza te osoby, które angażują się w dzieło pomocy misjom. Swoimi modlitwami obejmiemy wszystkich misjonarzy i misjonarki z naszej diecezji.
 1. W sobotę ? święto św. Benedykta, opata, patrona Europy. Żył na przełomie V i VI wieku. Ułożył regułę zakonną, na której oparły się pierwsze zakony, jakie powstały w Kościele Zachodnim. Przez swoją działalność przyczynił się do rozwoju życia religijnego w Kościele i kultury w Europie. Papież Paweł VI w 1964 roku ogłosił go patronem Europy.
 1. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, w którym znajdziemy wiele wiadomości o Kościele w świecie, Ojczyźnie i naszej diecezji. Serdecznie dziękuję za ofiary składane na kwiaty i sprzątanie kościoła do skarbony pod chórem.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 8 VII ? św. Jan z Dukli, prezbiter, franciszkanin, który żył w XV wieku i zasłynął jako dobry kaznodzieja i spowiednik. Trumienka z jego relikwiami znajduje się w Dukli (wspomnienie obowiązkowe);
 • 9 VII ? święci Augustyn Zhao Rong, prezbiter, i Towarzysze, męczennicy chińscy. Augustyn urodził się w 1746 roku a śmierć męczeńską poniósł w 1815 roku. Pozostali męczennicy chińscy reprezentują katolików różnych stanów, różnego wieku i z różnych miejscowości ( wspomnienie dowolne),

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   ? 6.7.
Godz. 18.00  –  + Stanisławę Sadkowską w 3 rocz. śmierci

Wtorek ? 7.7.
Godz. 18.00 –  + Zdzisławę Klunder i zmarłych rodziców z obojga stron

Środa ?  8.7.
Godz.  18.00 –  + Alojzego i Martę Mróz oraz zmałych z rodziny

Czwartek ? 9.7.
Godz.- 18.00  + Jana Dolatowskiego

Piątek ? 10.7.
Godz. 18.00  ?  + Zytę Hass

Sobota ?  11.7.
godz. 18.00 ?  + Stanisława Pieczyńskiego w 44 rocz. śmierci

NIEDZIELA  ? 12.7.
godz.   7.30  –   + Ryszarda Woźniaka i zmarłych z rodziny
godz. 11.00  –   + Mirosławę Srokosz w 12 rocz. śmierci
godz. 17.30 –    + Teodora Pruszaka w 14 rocz. śmierci, Klarę, Roberta i Edwina

Ogłoszenia Parafialne 29.06.2015 XIII Niedziela Zwykła

 1. Dziś ? trzynasta niedziela w ciągu roku. Dla wielu z nas tu obecnych jest to pierwsza niedziela w czasie ich tegorocznych wakacji. Udającym się na wakacje i urlopy przypominamy, że w czasie wolnym nikomu nie wolno zapomnieć o Panu Bogu, a wręcz przeciwnie, trzeba poświęcić Mu więcej czasu, by wynagrodzić Mu za zaniedbania, których dopuściliśmy się w ciągu roku. Zaś parafian, do których z okazji wakacji lub urlopu przyjadą krewni lub znajomi, prosimy, aby przyjęli ich serdecznie w przekonaniu, że w ich osobach przyjmują samego Pana Jezusa. Starajmy się dawać innym dobry przykład, do czego zobowiązuje nas fakt przyjęcia przez nas chrztu i bierzmowania.
 2. Jutro ? uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msza Święta w naszym kościele o godz. 18.00 Składka na tacę będzie przeznaczona na tzw. świętopietrze, czyli do dyspozycji papieża. Chociaż jutro nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej pod grzechem ciężkim, to jednak gorąco zachęcamy parafian i gości do wzięcia udziału w zgromadzeniu eucharystycznym dla uproszenia obfitych łask z nieba dla papieża i Kościoła powszechnego oraz na podziękowanie Panu Bogu za św. Jana Pawła II.
 3. Jutro ci z wiernych, którzy z pobożnością posługują się jakimś przedmiotem kultu religijnego, na przykład krzyżem lub różańcem, poświęconym przez papieża lub biskupa, mogą ? pod zwykłymi warunkami ? zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, jeśli odmówią jakąkolwiek zatwierdzoną formułę wyznania wiary.
 4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy czwartek – Msza Święta wotywna o powołania kapłańskie, a po niej godzina święta. Pragniemy od tego miesiąca czas ?Godziny Świętej?  przedłużyć adorację Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00, modląc się o pokój na świecie , w naszej ojczyźnie i w naszych rodzinach. Zapraszam wszystkie grupy modlitewne do wspólnej adoracji.
 5. W pierwszy piątek lipca przypada tym razem święto św. Tomasza, Apostoła. Msza Święta o godz.18.00. Wierni odprawiający pierwsze piątki miesiąca niech przyjmą Komunię Świętą w duchu wynagrodzenia za grzechy własne i innych ludzi.
 6. Tradycyjne nabożeństwo w piątek i sobotę  o godz. 17.30
 7. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, w którym znajdziemy wiele wiadomości o Kościele w świecie, Ojczyźnie i naszej diecezji. Serdecznie dziękuję za ofiary składane na kwiaty i sprzątanie kościoła do skarbony pod chórem.
 8. Informujemy, że w lipcu i sierpniu Msze św. sprawowane będą o godz. 7.30, 11.00 i 17.30.

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek   ? 29.6.
Godz. 18.00  –  + ks. Kan Piotra Wegnera z okazji imienin oraz zmarłych rodziców

Wtorek ? 30.6.
Godz. 18.00 –  o nawrócenie w rodzinie i miłosierdzie Boże za grzechy międzypokoleniowe

Środa ?  1.7.
Godz.  18.00 –  + Bożenę Meler

Czwartek ? 2.7.
Godz.- 18.00  + Zytę Hass

Piątek ? 3.7.
Godz. 18.00  ?  + Helenę Mazurek i zmarłych z rodziny

Sobota ?  4.7.
godz. 18.00 ?  + Pawła, Teresę Formela i zmarłych z rodziny

NIEDZIELA  ? 5.7.  
godz.   7.30  –   + zmarłych z rodzin Janic i Danielewskich
godz. 11.00  –   + Janinę i Bronisława Czajkowskich i zmarłych z rodziny
godz. 17.30 –    + Martę, Ignacego, Henryka Zagrabskich i zmarłych z rodzin obojga stron

Ogłoszenia Parafialne 21.06.2015 XII Niedziela Zwykła

 1. Dziś ? dwunasta niedziela w ciągu roku. W Ewangelii słyszeliśmy o tym, że tłumy, które obserwowały działalność Pana Jezusa, zastanawiały się nad tym, kim On jest. I nam też nie wolno przejść obojętnie obok Jego osoby.
 2. We wtorek będziemy obchodzić Dzień Ojca. Swoimi modlitwami obejmijmy wszystkich naszych ojców, zarówno żyjących, jak i zmarłych.
 3. W środę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, proroka znad Jordanu, którego zadaniem było przygotować Naród Wybrany na przyjście Zbawiciela. Św. Jan jest jednym z patronów Ruchu Trzeźwości w Polsce. U nas Msza Święta o godz. 18.00.
 4. Na Mszę Świętą wieczorną serdecznie zapraszamy solenizantów i solenizantki. Wszystkim, którym patronuje św. Jan Chrzciciel, życzymy aby każdego dnia doświadczali jego opieki i podobnie jak on pomagali innym zbliżyć się do Chrystusa.
 5. W piątek ? zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Młodzież i dzieci szkolne oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynną już w czwartek, o godz. 18.00
 6. Wszyscy, którzy pragną przystąpić do spowiedzi św. z okazji zakończenia roku szkolnego, mogą to uczynić w czwartek. Spowiadać będziemy w czwartek od godz. 16.30. Rozpoczynającym wakacje życzymy udanego wypoczynku i równocześnie przypominamy, że nie ma wakacji od codziennej modlitwy, niedzielnej Mszy Świętej i Dekalogu.
 7. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, w którym znajdziemy wiele wiadomości o Kościele w świecie, Ojczyźnie i naszej diecezji. Serdecznie dziękuję za ofiary składane na kwiaty i sprzątanie kościoła do skarbony pod chórem.
 8. Informujemy, że w lipcu i sierpniu Msze św. sprawowane będą o godz. 7.30, 11.00, 17.30.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek   ? 22.6.
Godz. 18.00  –  + Jana, Zofię Grodnickich i zmarłych z rodziny

Wtorek ? 23.6.
Godz. 18.00 –  o zdrowie i błog. Boże dla Janka w 1 rocz. urodzin oraz dla jego rodziców

Środa ?  24.6.
Godz.  18.00 –  + Grzegorza Bilskiego w 2 rocz. śmierci

Czwartek ? 25.6.
Godz.- 18.00  z podz. za odebrane łaski, z prośbą o błog. Boże dla Danieli i Józefa w 44 rocz. ślubu

Piątek ? 26.6.
Godz. 18.00  ?  z podz. za odebrane łaski, z prośbą o błog. Boże dla Ireny i Waldemara w 40 rocz. ślubu, oraz w 63 rocz. ślubu Janiny i Ludwika Malok

Sobota ?  27.6.
godz. 18.00 ?  + za zmarłych rodziców, braci Rafińskich, Leonarda i Aleksandra Raniszewskich

NIEDZIELA  ? 28.6.
godz.   7.30  –   + Zytę z okazji urodzin, Jana Hassa, Grzegorza i zmarłych z rodziny
godz. 10.00  –   + Helenę w 10 rocz. śmierci, Edmunda Muszyńskich, Eligiusza, Łucję, Stefana Staroń i zmarłych z rodziny
godz. 11.30 –    + Ireneusza Borczona z okazji imienin
godz. 17.30 –    + Stanisława, Salomeę Nasalskich, Kacpra i zmarłych dziatków z obojga stron

Ogłoszenia Parafialne 4.06.2015 X Niedziela Zwykła

 1. Dziś ? dziesiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Dzień Dziękczynienia za opiekę Bożą nad naszą Ojczyzną, narodem polskim i Kościołem w Polsce. Swoimi modlitwami i ofiarami wspieramy budowę świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, wznoszonej jako wotum wdzięczności Polaków. Przewiduje się, że jej poświęcenia dokona papież Franciszek, gdy przybędzie do naszego kraju na Światowe Dni Młodzieży. Po Mszy Świętej celebrowanej o godz. 11.30 wyruszy procesja eucharystyczna wokół kościoła.
 2. W poniedziałek o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. na którą zapraszamy wszystkich chorych i w podeszłym wieku, oraz procesja w kościele z błogosławieństwem chorych Najświętszym Sakramentem. Po zakończeniu spotkanie w klubie ?Familia?. Prosimy o dowiezienie chorych do kościoła. Nie ma wieczornej Mszy św.
 3. We wtorek i środę Msza św. o godz. 18.00 i po niej procesja eucharystyczna wokół kościoła.
 4. We wtorek na Mszę św. zapraszam dzieci klas II wraz z rodzicami. Po Mszy św. spotkanie rozpoczynające przygotowanie do I Komunii św. Natomiast w środę zapraszam młodzież klas II gimnazjum, która pragnie przygotować się do sakramentu Bierzmowani.
 5. W czwartek, w ostatni dzień ?oktawy? uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza Święta z procesją do czterech ołtarzy, o godz. 18.00. Po procesji ? błogosławieństwo wianków z ziół i kwiatów. Prosimy rodziców, aby wszystkie dzieci dotarły na to spotkanie z Panem Jezusem. Równocześnie proszę o przygotowanie ołtarzy: 1 ołtarz mieszkańcy ulic Błądzimskiej, Unisławskiej i Kotomierskiej, II ołtarz mieszkańcy ul Smętowskiej i Komierowskiej, III Ołtarz ? ul. Mochelska i Korzenna , IV ? mieszkańcy Gościeradzkiej i końcówka Niewieścińskiej
 6. W piątek ? uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 21. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Msza Święta z procesją do figury NS Pana Jezusa o godz. 18.00. W ten piątek ze względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.
 7. W sobotę ? wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Różaniec o godz. 17.30.
 8. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, w którym znajdziemy wiele wiadomości o Kościele w świecie, Ojczyźnie i naszej diecezji. Serdecznie dziękuję za ofiary składane na kwiaty i sprzątanie kościoła do skarbony pod chórem. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali świątynie i ołtarze na uroczystość Bożego Ciała. Trwajmy w modlitewnym nastroju do końca oktawy.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   ? 8.6.
Godz. 10.00  –  + Ryszarda Sobczaka

Wtorek ? 9.6.
Godz. 18.00 –  o zdrowie i błog. Boże dla Zdzisławy i Henryka z okazji urodzin

Środa ?  10.6.
Godz.  18.00 –  o zdrowie i błog. Boże dla Laury w 1 rocz. urodzin, jej siostrzyczki i rodziców

Czwartek ? 11.6.
Godz.- 18.00  + Antoniego w 38 rocz. śmierci, Józefę w 12 rocz. śmierci Śliwa i zmarłych dziatków z obojga stron

Piątek ? 12.6.
Godz. 18.00  ?  + Jana i Otylię

Sobota ?  13.6.
Godz. 16.00 –  o zdrowie i błog. Boże dla Doroty i Andrzeja w 25 rocz. ślubu oraz ich dzieci
godz. 18.00 ? + Ryszarda Woźniaka i zmarłych z rodziny

NIEDZIELA  ? 14.6.
godz.   7.30  –   +  Halinę i Marka Zmysłowskich w 10 rocz. śmierci
godz. 10.00  –   + Stanisławę Zwolińską w 12 rocz. śmierci
godz. 11.30 –    z podz. za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże dla Agnieszki i Sławomira w 15 rocz. ślubu oraz dla dzieci Dawida i Martyny
godz. 17.30 –    + Mariana Katryńskiego i zmarłych rodziców