50-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Michała Andrzejewskiego

W  niedzielę 6 czerwca 2021 podczas Mszy św. o godz. 11.30 ks. proboszcz obchodził uroczyście swój  jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Homilię wygłosił Wikariusz Generalny Ks. dr Bronisław Kaczmarek.