MISJE ŚWIĘTE w parafii – 8-14 marca 2019

Przed  nawiedzeniem Kopii Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej, Królowej Polski w dniach 15-16 marca 2019, w parafii jako przygotowanie odbędą się Misje Święte. Rozpoczną się w piątek, 8 marca 2019.
Program misji i uroczystości nawiedzenia przedstawiony jest poniżej.