Zakończenie Roku LSO – dla nieobecnych

Nie wszyscy mogli być obecni na wczorajszej zbiórce LSO, nie wszyscy mogli być obecni na wczorajszej Mszy św., więc przesyłam materiały ze zbiórki oraz wczorajsze kazanie, które wygłosiłem podczas Mszy św. Do przeczytania i przemyślenia.
Ks. Mateusz

Jan Paweł II do ministrantów i rachunek sumienia

kazanie