O Eucharystii

Eucharystia pochodzi od greckiego słowa ?dziękczynienie?. Przypomina, że uczestnicząc w tym obrzędzie składamy Bogu dziękczynienie za wszystko, co człowiekowi w swojej szczodrobliwości daje: za stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Obecność na Eucharystii jest więc odpowiedzią człowieka na Bożą szczodrobliwość, wyrazem wdzięczności za niezasłużone dary, którymi został obdarowany. W świecie zapatrzonym jedynie w ludzkie prawa uczy pokory wobec Stwórcy, Odkupiciela i Uświęciciela, od którego wszystko mamy i od którego wszystko zależy.

Więcej wiedzy o Eucharystii można znaleźć w poniższych odnośnikach:

Do poczytania – Msza św.
Do obejrzenia eucharystia
Do posłuchania rekolekcje O. Ptaka