Ogłoszenia Parafialne 26.07.2015 XVII Niedziela Zwykła

  1. Dziś ? siedemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem ze względu na przypadające dziś wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny ? dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. Zarówno w pierwszym czytaniu mszalnym, jak i w Ewangelii była mowa o cudownym rozmnożeniu chleba. To była wyjątkowa interwencja Chrystusa. Zwykle człowiek zdobywa chleb dzięki swojej pracy. Dziś swoją modlitwą wyrażamy wdzięczność naszym rodzicom, dziadkom i emerytom za chleb zdobyty ich ciężką pracą. Jest to również dzień naszego drugiego odpustu. Uroczystą sumę, o godz. 11.00, ku czci św. Joachima i Anny odprawi ojciec Władysław Budziak
  2. Po Mszy św. o godz. 11.00, z okazji wczorajszego wspomnienia św. Krzysztofa, święcić będziemy samochody, a swymi ofiarami do puszek wspierać będziemy akcję kupna samochodów dla misjonarzy.
  3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej o godz. 17.30. Zachęcamy parafian i gości do uczczenia Matki Bożej, a także do modlitwy za poległych za Ojczyznę z okazji przypadającej w tę sobotę 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
  4. Za tydzień ? osiemnasta niedziela w ciągu roku. W kościołach parafialnych można w tym dniu zyskać odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. Aby zyskać odpust zupełny, trzeba wypełnić przepisany czyn pobożny i zwykłe warunki odpustu. W tym wypadku przepisanym czynem pobożnym jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim modlitw: ?Ojcze nasz? i ?Wierzę w Boga?. Zwykłe warunki odpustu to: spowiedź sakramentalna, Komunia i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Nadto do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Zyskany odpust można ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w  czyśćcu cierpiącą.
  5. Przed nami sierpień, miesiąc pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, a zarazem miesiąc pamięci o ważnych wydarzeniach z historii naszego narodu. Biskupi polscy apelują do nas i do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie, abyśmy przeżyli go w trzeźwości. W związku z tym zachęcamy parafian i gości do podejmowania zobowiązań abstynencji od alkoholu w sierpniu lub przez dłuższy okres czasu, a nawet aż do końca życia.
  6. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, a zarazem do pogłębienia swojej wiary i znalezienia wielu wiadomości o Kościele w świecie, w Ojczyźnie i naszej diecezji. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 29 VII ? św. Marta, siostra Łazarza i Marii, znana z Ewangelii, patronka gospodyń domowych i hotelarzy (wspomnienie obowiązkowe);
  • 31 VII ? św. Ignacy z Loyoli, prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, z pochodzenia Hiszpan, który żył na przełomie XV i XVI wieku, patron rekolekcji i ćwiczeń duchownych (wspomnienie obowiązkowe);
  • 1 VIII ? św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, nazywanego też Zgromadzeniem Redemptorystów (wspomnienie obowiązkowe).

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   ? 27.7.
Godz. 18.00  –  + zmarłych rodziców Annę i Stefana oraz Zygmunta

Wtorek ? 28.7.
Godz. 18.00 –  + Eugenię Zielińską w 4 rocz. śmierci Barbarę i zmarłych z rodziny

Środa ?  29.7.
Godz.  18.00 –  dziękczynna za opiekę, z prośbą o dalsze łaski dla Anny, Krzysztofa, Weroniki i Magdaleny z okazji imienin

Czwartek ? 30.7.
Godz.- 18.00   + Kazimierza Łosia

Piątek ? 31.7.
Godz. 18.00  ?  + ks. Prałata Ryszarda Szczerbę w 4 rocz. śmierci

Sobota ?  1.8.
Godz. 16.30 ? msza św. z okazji 50-lecia małżeństwa Bożeny i Adama Bielaków
godz. 18.00 ?  + Władysławę i Mieczysława i zmarłych  rodzin Łuczak i Górków

NIEDZIELA  ? 2.8.  
godz.   7.30  –   + Stefanię i Mariana Wojciekiewicz oraz zmarłych z rodziny
godz. 11.00  –   + Stanisława Łosia oraz zmarłych rodziców z obojga stron
godz. 17.30 –   + zmarłych rodziców Franciszkę i Wincentego oraz zmarłe rodzeństwo