Ogłoszenia Parafialne 22.02.2015 I Niedziela Wielkiego Postu

  1. Dziś ? pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. W okresie Wielkiego Postu katechumeni przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Natomiast my przez pokutę, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się do odnowienia obietnic chrztu świętego w Wigilię Paschalną. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali, odprawiane od początku tego okresu.
  2. Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, ale czas pokuty Kościoła trwa nadal. Przypomnijmy sobie w tym miejscu przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych:
  • wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość;
  • w Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek;
  • Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia;
  • dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.
  1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 16.30. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.00 dla dzieci i 18.30 dla dorosłych.
  2. Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego Postu przypada Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy. Tego dnia będziemy zbierać do puszek ofiary na ogólnopolski Fundusz Misyjny.
  3. Zachęcam do czytania ?Przewodnika Katolickiego?. Znajdziemy w nim dobre artykuły i wiadomości z życia Kościoła w naszej Ojczyźnie i w diecezji.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek  ? 23.2. 
Godz. 18.00 –  + Kazimierza w 13 rocz. śmierci, Mirosława Matelskich i Krystyną Ziółkowską

Wtorek ? 24.2.
Godz. 18.00 –  + Karolinę w rocz. śmierci i Antoniego Sala

Środa ?  25.2.
Godz.  18.00 –  + Edmunda Szostakowskiego w 11 rocz. śmierci

Czwartek ? 26.2.  
Godz.- 18.00  + Kazimierza Zubka w 110 rocz. urodzin, Marię i Annę Zubek

Piątek ? 27. 2.
Godz. 18.00  ?  + Irenę Makowską

Sobota ?  28.2.  
godz. 18.00 ? za Parafian

NIEDZIELA  ? 1.3.
godz.   7.30  –   + Benedykta Kuffel z okazji urodzin, braci Konrada i Jana oraz zmarłych z rodzin Topolewskich i Kuffel
godz. 10.00  –   + Wiktorię i Franciszka Karaszkiewicz i zmarłych z rodziny
godz. 11.30 –    + Jana i Otylię Donarskich
godz. 17.30 –    dziękczynna za odebrane łaski w 34 rocz. ślubu