Zimowe ferie dzieci z osiedla

W dniach 16-20 lutego 2015, w klubie „Familia” przy parafii, Rada Osiedla i Ks. Proboszcz zorganizowali zajęcia i zabawy dla naszych dzieci, które miały w tym czasie ferie.

Zdjęcia z ostatniego dnia: