Wprowadzenie figury Sw. Michała Archanioła

8 czerwca 2014 – Wprowadzenie figury Sw. Michała Aarchanioła