Ogłoszenia Parafialne 1.11.2018 Uroczystość Wszystkich Świętych

  1. Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych wprowadza nas duchowo w bramy nieba. Świętujemy ze wszystkimi zastępami zbawionych w niebie. Nie tylko z wyniesionymi przez Kościół do chwały ołtarzy, ale z ogromną rzeszą naszych braci i sióstr, którzy przez godne życie zasłużyli sobie na udział w królestwie Bożym. Wsłuchując się w program życia zbawionych, oparty na Jezusowych błogosławieństwach, rozbudzajmy w nas samych pragnienie dołączenia do ich grona.
  1. Od dzisiaj aż do 8 listopada każdy wierny może uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia cmentarza i odmówienia dowolnej modlitwy za zmarłych. Należy zachować przy tym warunki konieczne do uzyskania odpustu zupełnego, to jest: stan łaski uświęcającej po spowiedzi sakramentalnej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (najlepiej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo) oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu. Jeżeli któryś z warunków nie może być spełniony, można uzyskać odpust cząstkowy. 2 listopada, w Dzień Zaduszny, odpust pod zwykłymi warunkami można uzyskać także za nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitw: Wierzę w Boga i Ojcze nasz.
  1. Dzisiaj po południu będziemy modlić się za zmarłych na cmentarzu. Pamiętajmy o zachowaniu skupienia i ciszy.
  1. Jutro w Dzień Zaduszny, czyli we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych będziemy modlić się za zmarłych. Msze Święte o godz. 9.00 i 18.00. Po wieczornej Mszy św. odprawimy procesję żałobną w kościele.
  1. Zapraszamy również od 2 do 8 listopada do codziennej modlitwy różańcowej z wypominkami za zmarłych o godz. 17.30.