W Wielkim Poście

  • W piątki nabożeństwa Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00, a dla młodzieży i dorosłych o godz. 18.30, po Mszy św.     
  • W niedziele nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30. Kazanie pasyjne głosić będzie ks. Aleksander Kozakowski, ojciec duchowny seminarium duchownego w Bydgoszczy. Za uczestnictwo w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
    o odpustach
  • W pierwszy czwartek 1.03.2018 od 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • Za  odmówienie modlitwy: ?Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu? przed wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego w piątki Wielkiego Postu  można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Modlitwa ta jest załączona poniżej:
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebili ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).