Piąte spotkanie biblijne

Od października w parafii odbywają się spotkania biblijne  „Słowo Boże w Słowie Człowieka”, które w prowadzi ks. dr Marcin Chrostowski.
W poniedziałek 20 marca 2017, w Święto Sw. Józefa, była piąta katecheza pt. „Św. Józef w Biblii „.
Następne spotkanie biblijne  będzie w kwietniu. Dokładna data zostanie podana później.

Katecheza „Sw. Józef w Biblii”