Ogłoszenia Parafialne 5.02.2017 – V Niedziela Zwykła

  1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.
  2. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.
  3. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 10.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni. Po Mszy św. spotkanie w klubie ?Familia? przy kawie.
  4. W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi.
  5. Zachęcam do czytanie ?Przewodnika Katolickiego? oraz Ks. Proboszcz Ireneusz Kalaciński serdecznie dziękuje za zebrane ofiary na budowę kościoła w Murowańcu, podczas kolędowania w naszej parafii przez scholę.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 6 II ? św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu (wspomnienie obowiązkowe);
  • 10 II ? św. Scholastyka (?542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek   ? 6.2.
Godz.   18.00  –  + Jana Bellona w 7 rocz. śmierci

Wtorek ? 7.2.    
Godz. 18.00  –  + Marianny Rojewskiej w 30 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

Środa ?  8.2.  
Godz.  18.00 ?   + Janinę i Tomasza i zmarłych z rodziny

Czwartek ?  9. 2.
Godz.18.00  –  + Annę Iwanczuk w 1 rocz. śmierci

Piątek ? 10.2. 
Godz. 18.00  – + Mieczysławę Czyżewską w 1 rocz. śmierci, Tadeusza i zmarłych z rodziny Czyżewskich i Zagrabskich

Sobota ? 11.2.
Godz. 10.00   do Matki Bożej z Lourdes, w intencjach wszystkich chorych i cierpiących, oraz w podeszłym wieku z naszej parafii   
godz. 18.00  – + Mieczysława Dembińskiego w 10 rocz. śmierci                     

NIEDZIELA  ? 12.2.
godz.   7.30  –  + Teresę, Ryszarda Sobczak, Michała Maloka i zmarłych z rodziny
godz. 10.00  –  o zdrowie i błog. Boże z okazji imienin
godz. 11.30  –  + Halinę w 6 rocz. śmierci, zmarłych z rodziny Bethke i Boniewicz
godz. 17.30  –  + Marcina Koziołkiewicza