Ogłoszenia Parafialne 15.11.2015 XXXIII Niedziela Zwykła

  1. Dziś ? trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.
  1. We wtorek na godz. 18.00 zapraszam na Mszę św. i spotkanie, młodzież klas III gimnazjum przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania.
  1. W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety.
  1. W sobotę ? wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Módlmy się za siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.
  1. Za tydzień ? ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.
  1. Dzisiaj swymi ofiarami wspieramy przygotowania do Światowych Dni Młodych. Młodzież zbierająca ofiary składa serdeczne ?Bóg zapłać?
  1. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, a zarazem do pogłębienia swojej wiary i znalezienia wielu wiadomości o Kościele w świecie, w Ojczyźnie i naszej diecezji. W tym numerze warto wrócić do historii sprzed 50 lat i przypomnieć sobie i młodym ?Orędzie biskupów polskich do niemieckich?, oraz artykuły na temat uchodźców. Dziękuję również za wszystkie składane ofiary ?Bóg zapłać?

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 17 XI ? św. Elżbieta Węgierska, matka trojga dzieci, która po śmierci męża obrała życie zakonne i oddała się pielęgnowaniu ubogich, zmarła 17 XI 1231 roku (wspomnienie obowiązkowe);
  • 19 XI ? bł. Salomea, dziewica, córka Leszka Białego a siostra Bolesława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i zmarła 17 XI 1268 roku (wspomnienie obowiązkowe);
  • 20 XI ?św. Rafał Kalinowski, prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego 1863 r., wychowawca bł. Augusta Czartoryskiego, karmelita bosy, który odnowił życie swojego zakonu w Polsce i zmarł 15 XI 1907 r. (wspomnienie obowiązkowe).

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek   ? 16.11.

Godz. 18.00  –  + Pawła, Feliksa, Kazimierza, Juliana, Jadwigę, Teresę i Konstancję

Wtorek ? 17.11.
Godz. 18.00 –  + Pawła, Feliksa, Kazimierza, Juliana, Jadwigę, Teresę i Konstancję

Środa ?  18.11.
Godz.  18.00 –  + Pawła, Feliksa, Kazimierza, Juliana, Jadwigę, Teresę i Konstancję

Czwartek ? 19.11.
Godz. 18.00  –  + Teresę, Ryszarda Sobczak i zmarłych z rodziny

Piątek ? 20.11.
Godz. 18.00  ?  + Pawła, Feliksa, Kazimierza, Juliana, Jadwigę, Teresę i Konstancję

Sobota ? 21.11.
Godz. 16.30 –  z podz. za odebrane łaski, z prośbą o błog. Boże dla Marii i Mariana w 40 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami
godz. 18.00 ?   + Elżbietę i Mateusza Balcerowicz

NIEDZIELA  ? 22.11.   
godz.   7.30  –   + Bożenę Meler
godz. 10.00 –   + Łucję Biesek w 27 rocz. śmierci
godz. 11.30  –   + Cecylię Włoczewską z okazji imienin
godz. 17.30  –   + Pawła, Feliksa, Kazimierza, Juliana, Jadwigę, Teresę i Konstancję