Spotkanie Opłatkowe Seniorów

17 grudnia 2014 odbyło się spotkanie wigilijne seniorów osiedla Piaski organizowane przez Radę Osiedla i parafię šw. Rodziny.  Z seniorami też tam  byli nasi kapłani, ks. proboszcz Michał Andrzejewski i ks. Mateusz Nowak, przewodnicząca Rady Osiedla – p. Maria Smentek, a gościem specjalnym był radny p. Stefan Pastuszewski. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy, za upominki, a uczestnikom za ich obecność. Bardzo to miłe było spotkanie.