Ogłoszenia parafialne 16.11.2014

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. Dzisiaj zbieramy przed kościołem ofiary do puszek na rzecz Światowych Dni Młodzieży. Równocześnie informuję, że w parafii powstała grupa Światowych Dni Młodzieży, która będzie koordynować prace w parafii.
 2. Przeżywamy dziś 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Zarówno ten fakt, jak i listopadowa aura mogą sprzyjać refleksji nad tym, na co jest ukierunkowane nasze życie. Do czego dążymy? Odpowiedzi na te pytania możemy szukać przede wszystkim w sobie, ale też może nam w tym pomóc katolicka prasa czy dobra literatura religijna, ukazująca to, co rzeczywiście jest ważne i wartościowe w życiu.
 3. W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie to ma podstawę w przekonaniu ludzi wierzących, które sięga bardzo daleko wstecz, do początków chrześcijaństwa.
 4. Za tydzień, w niedziele, 23 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Organizacja ta jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu.
 5. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i rodziców odbędzie się we wtorek o godz. 18.00, natomiast młodzież klas III przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania, zapraszam w piątek o godz. 18.00.
 6. Zachęcam do czytania Przewodnika Katolickiego, z którego możemy dowiedzieć się o życiu Kościoła w świecie , Ojczyźnie naszej i w diecezji. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 

W tym tygodniu patronują nam:

 • 17 XI ? św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie,
  oddając się bez reszty chorym i biednym (wspomnienie obowiązkowe);
 • 18 XI ? bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica; jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości (wspomnienie obowiązkowe);
 • 19 XI ? bł. Salomea (?1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza (wspomnienie
  obowiązkowe);
 • 20 XI ? św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary (wspomnienie obowiązkowe);
 • 22 XI ? św. Cecylia (?III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych (wspomnienie obowiązkowe).

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek  ? 17.11.
Godz. 18.00 –  1) o zdrowie i błog. Boże dla Grzegorza
2) o zdrowie i szczęśliwą operację dla Katarzyny

Wtorek ? 18.11.
Godz. ? 18.00 –   + Henryka Szczypiorskiego

Środa ?  19.11.
Godz.  18.00 –  + Aleksandrę i Henryka Gaca

Czwartek ? 20.11.  
Godz.- 18.00 ? + Ewę Burchardt

Piątek ? 21.11.
Godz. 18.00 ? + Łucję Biesek w 26 rocz. śmierci

Sobota ?  22.11.  
godz. 18.00 ?  + Kazimierza w 8 rocz. śmierci i za rodziców z obojga stron

NIEDZIELA  ? 23.11.
godz.   7.30  –   + Urszulę, Franciszka, Elżbietę, Grażynę Łangowskich i zmarłych z rodziny
godz. 10.00  –   + Ireneusza Borczona
godz. 11.30 –    + Annę, Franciszka Jagła i Elżbietę, Andrzeja Marcinkowskich
godz. 17.30 –    + Mieczysława, Józefa, Henryka i Urszulę Piotrowskich