Dni Modlitw

31.08 – 8.09.2014 Dni Modlitw przed odpustem ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości w Katedrze Bydgoskiej – Sanktuarium – plakat